Etikettarkiv: Richard Overton

Liberala Levellers

I veckan som gick visade TV4 en bra engelsk dramaserie i två delar, The Devil’s Mistress (originaltitel The Devil’s Whore), om den självständiga kvinnan Angelica Fanshawe, som under det engelska inbördeskriget på 1600-talet trots sin adliga börd sällar sig till revolutionärerna mot kung Karl I.

Bland de mest framträdande rebellerna fanns de proto-liberala Levellers, som framförallt fanns bland fotfolket i Oliver Cromwells armé. Flera av huvudpersonerna i TV-serien tillhör denna grupp. Efter att kungen avrättats och Cromwell tagit makten, utvecklades Cromwells styre till diktatur. The Levellers blev nu rebeller mot rebellen och drabbades av förföljelser av Cromwell. Men de trotsade den nye tyrannen med pamfletter, precis som under kung Karl.

Leveller betyder ”utjämnare”, men denna gruppering var inga socialister, som exempelvis de samtida Diggers, utan stod i huvudsak för liberala idéer, även om det inom gruppen fanns olika uppfattningar om en del saker. Den jämlikhet man eftersträvade var allas lika rätt till frihet att förfoga över sitt eget liv och hederligt förvärvad egendom. Medborgarna hade rätt att göra uppror mot en tyrannisk regering. Man ville avskaffa monarkin, statliga privilegier och diskriminering. Allmän rösträtt, yttrande-, tryck- och religionsfrihet skulle införas och alla skulle få bedriva handel utan tullar och avgifter. Alla skulle vara lika inför lagen och skyddas mot godtycklig häktning och grymma straff.

John Lilburne var den mest framträdande av The Levellers, och förekommer också i TV-serien. En annan Leveller, som inte är med i serien, var Richard Overton. Denne företrädde det mest utpräglade liberala tänkandet, vilket Carl Watner redogör för i denna essä i Journal of Libertarian Studies, Vol. IV, No. 4 (Fall 1980): ”Come What, Come Will!” Richard Overton, Libertarian Leveller.

The Levellers idéer utgjorde en viktig jordmån för andra betydelsefulla tänkare senare under 1600-talet som ytterligare utvecklade den gryende liberalismen, som John Locke och Algernon Sidney. Dessa tänkare påverkade liksom The Levellers i sin tur de amerikanska ”Founding fathers”, och det femte tillägget till USA:s författning har explicit tillerkänts The Levellers idéer.