Etikettarkiv: Nyliberalism

Reason 40 år!

Den amerikanska libertarianska tidskriften Reason fyller 40 år. Grattis! Den är en av de mest inflytelserika libertarianska tidskrifterna, och en av de mest långlivade. I det senaste numret finns bl.a. denna artikel med intervjuer med flera av de som arbetat med tidskriften, t.ex. grundarna Manuel Klausner, Tibor Machan & Robert Poole och den dynamiska redaktören Virginia Postrel (1989-2000).

Det konservativa släpankaret

Så var det dags igen. Roland Poirier Martinssons argumentation havererade tidigare i en debatt med Johan Norberg. Om det var ett försök till att bygga någon form av intellektuell kritik från Poirier Martinssons sida, så var det bygget lika hållbart som ett korthus. Vis av erfarenheten blev dock inte PM, trots att konservativa ofta hänvisar till ”erfarenheten” i sin hållning. I dagens Svenska Dagbladet har PM en kolumn, där han tar till fortsatt fula knep. Då Johan Norberg med rätta känner sig träffad (jag fattade direkt innan jag läste Johans blogg vem PM avsåg, fast han inte nämnde någon vid namn), föreslår han att han får vara PM:s spökskrivare, då Johan nu kommit underfund med mönstret för hur PM går till väga när han skriver artiklar.

Johans kritik av PM:s tillvägagångssätt är skarp, och han har även ett ord för att beteckna PM:s konservativa hållning som är mitt i prick: ”ett släpankare, inte en kompass”.

Ska tendensen med konservativa kolumnister (häromveckan även Elise Claeson) som osakligt kastar ur sig dumheter fortsätta på SvD:s ledarsida? Det vore trist. Lite mer briljans och intellekt, tack!

Kritik av Hayek

Apropå konservatism, den liberale nationalekonomen och filosofen Friedrich A. Hayek hade en uppgörelse med konservatismen i sin essä Varför jag inte är konservativ i boken Frihetens grundvalar. Han såg sig som en klassisk liberal, men det finns ändå idéer hos Hayek som tangerar konservatismen och som kan förklara varför han är populär hos många konservativa. Själv har jag heller aldrig varit någon stor fan av honom, även om han som en av företrädarna för den österrikiska skolan inom nationalekonomin har haft betydelse. Jag har alltid i det avseendet föredragit hans lärofader Ludwig von Mises, som dessutom var laissez-faire-liberal, vilket Hayek aldrig var. Han godtog betydligt mer statliga åtaganden.

Edward Younkins har skrivit en bra kritik av Hayek utifrån objektivistisk synpunkt. Han har i andra artiklar försökt integrera österrikisk nationalekonomi med objektivismen, i likhet med en annan ekonom, George Reisman (författare till Capitalism). Exempel finns här, här och här (den sista om aristotelikern Carl Menger, den österrikiska skolans grundare).

Uppdatering: Läs även bloggposten Intressant Hayekdebatt