Etikettarkiv: Liberal Alliance

Danska Liberal Alliance framåt i opinionen

Den danska TV-serien Borgen, som visas på SVT1 onsdagar, är en välgjord skildring av Danmarks politiska liv. I likhet med den amerikanska TV-serien Vita huset ger man genom god research en inblick i politikens korridorer och maktspel. Även om det för mig som libertarian känns olustigt när politiker som vill styra över medborgarnas liv kan ses som en positiv kraft, handlar min nyfikenhet för denna typ av serie om att se hur politiker och politik skildras, vad som ligger i tiden och vad som engagerar människor, utan att jag behöver dela seriens uttalade eller outtalade ståndpunkter.

I centrum står Birgitte Nyborg Christensen, ledare för mittenpartiet De Moderate, som i det senaste valet gått starkt fram, vilket efter en del bollande lett till att Nyborg fått bli statsminister. Partierna i serien har andra namn än de riktiga danska, men det framgår vilka dess motsvarigheter är i verkligheten. De Moderate är Radikale Venstre, det lilla socialliberala partiet som ömsom stött Socialdemokraterna (i serien Arbejderpartiet), ömsom borgerliga regeringar. De Liberale är Venstre, Ny Höjre är Konservative Folkeparti, och Frihedspartiet är Dansk Folkeparti/Fremskridtspartiet.

Det finns ju fler partier i Folketinget, vilket inte minst har att göra med 2%-spärren. Naturligtvis kan inte serien ägna sig åt alla. Om vi lämnar TV-serien därhän, finns det ett intressant nytillskott i floran av danska partier, Liberal Alliance. Det grundades under namnet Ny Alliance 2007 av den från Radikale Venstre avhoppade Folketingsledamoten Naser Khader. Då var inriktningen med Khaders egna ord en blandning av socialliberalism och socialkonservatism. Till partiet anslöt sig även andra borgerliga Folketingsledamöter. Partiet kom in i Folketinget av egen maskin i valet samma år.

Efterhand kände sig Khader allt mindre hemma sitt parti, då nya medlemmar drev på partiet i mer klassiskt liberal riktning. Partiet bytte namn till det nuvarande 2008, och 2009 lämnade Khader partiet och gick istället med i Konservative Folkeparti. Under den nye partiledaren Anders Samuelsen, själv med bakgrund i Radikale Venstre, har den nyliberala tendensen förstärkts. När man jämför partiets program med Venstre, som kallar sig Danmarks liberale parti, är skillnaderna inte stora, men faller till Liberal Alliances fördel. LA har generellt skarpare frihetliga målsättningar inte bara i den ekonomiska politiken, utan vill exempelvis även legalisera marijuana. Till skillnad från V vill man också avvakta med euron.

I valet -07 fick LA 2,8%. Till hösten ska det hållas nytt val. I de senaste opinionsundersökningarna under detta år har man legat på från drygt 4 till drygt 6%, nu senast 6,8%, och skulle då bli Folketingets femte största parti. V känner sig stressade av LA:s opinionsframgångar och försöker locka till sig deras väljare. Förhoppningsvis kan LA, om de behåller och ännu hellre förstärker sin frihetliga tendens, agera blåslampa på V och andra borgerliga partier. V har tyvärr blivit alltmer urvattnat och den förre partiledaren Anders Fogh Rasmussen, som en gång skrev boken Fra socialstat til minimalstat, sa att liberalismen är förlegad och övergav flera av sina radikalt liberala ståndpunkter han tidigare gav uttryck för i sin bok. Även i invandringspolitiken har man avvikit från en liberal linje. Här är LA:s alternativ mer liberalt. Som en av kandidaterna uttrycker det:

”Jeg mener, at indvandring skal være baseret på selvforsørgelse og ikke pointsystem eller tilknytningskrav. Vi skal ikke blande os i, hvilke uddannelse eller nationalitet indvandrere har, så længe de kan forsøge sig selv.” (Partiet vill att invandrare tecknar en obligatorisk privat sjukförsäkring för fem år)

V har historiskt varit det mest liberala partiet, och velat slå vakt om såväl personlig som ekonomisk frihet, även om de har brustit där som alla andra partier. Men de har generellt haft den mest restriktiva synen på statsingripanden. Med 1925 års program var partiet som mest laissez-faire-liberalt. Partiet har varit starkast bland bönder, då dessa av tradition varit frihandelsvänliga. I Köpenhamn existerade knappt partiet före 90-talet, varför det på 80-talet var inom de Konservative där, framförallt dess ungdomsförbund, som nyliberala idéer började vinna mark. På 70-talet blev Fremskridtspartiet en konkurrent vad beträffar ekonomisk liberalism, innan de från 80-talet profilerade sig alltmer som invandringskritiskt parti. Det drabbade dock i första hand Konservative Folkeparti, som alltid har varit mer socialkonservativt.

Idag ser det ut som Liberal Alliance axlar rollen som Danmarks mest liberala parti, och om deras inriktning och opinionsstöd håller i sig bådar det gott.

Valaffisch för Venstre 1947…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

resp. 1960