Etikettarkiv: John McCain

Sju skäl för McCain med protester

Matt Welch på Reason hör till de starkaste kritikerna av John McCain. Men det hindrar honom inte från att göra ett försök att hitta skäl att trots allt föredra honom framför Barack Obama ur libertariansk synvinkel, precis som jag själv har försökt både med McCain och Sarah Palin. Welch listar sju skäl för McCain med lika många protester inlagda.

Bitterheten mot Sarah Palin

Efter utläggningen om republikanska vicepresidentkandidaten Sarah Palin här på min blogg kan jag knappast kallas okritisk beundrare av henne. Jag har betydande invändningar, liksom mot John McCain. Samtidigt är jag villig att lyfta fram de förtjänster hon har och som kan inge en förhoppning om att hon, åtminstone på vissa områden, kan innebära en nytändning. Hon har en marknadsliberal inriktning på ett antal områden. Men det återstår att se mer om detta framöver. Och hennes religiösa konservatism är fortfarande ett stort orosmoment.

Men jag, liksom många andra, förundras över den enorma bitterhet hos motståndarna som nu poppat upp sedan hennes kandidatur offentliggjordes. Robert Bidinotto har flera exempel på sin blogg sedan hon nominerades. Vänstern och demokraterna har förstås blivit tagna på sängen, och Palins kandidatur tog udden av Obamakampanjen. Palin förtjänar kritik och granskning, men den ter sig ofta löjlig och småaktig, som nu senast på Sydsvenskans ledare, där Heidi Avellan går till angrepp mot Palin.

Hon citerar Staffan Thorsell i Dagens Industri om Palins tunna meritlista, där det hånfullt anges att hon varit borgmästare i en stad som inte har fler invånare än ett kvarter på Manhattan. Däremot nämns inte att Palin faktiskt är guvernör. Men Avellan (och Thorsell) kanske bör ange hur stor folkmängden en delstat ska ha för att en guvernör därifrån ska kvalificera sig för vicepresident- eller presidentämbetet, eller varför inte städer också, om det gäller borgmästare?

Det avgörande är förstås inte vilka politiska uppdrag en kandidat haft, även om en del i sammanhanget viktiga sådana naturligtvis kan ha betydelse, utan vilka ståndpunkter kandidaten har, och hur väl genomtänkta de är för den positionen. Man måste inte ha varit politiker för att få ställa upp i presidentvalet. Men nu är Palin politiker på hög nivå, och under sin guvernörstid har hon drivit en bestämd agenda som ibland gått på tvärs med sitt eget parti. Man kan tycka vad man vill om en del av vad hon gjort i Alaska, men som Radley Balko skriver i Reason:

”Palin’s persona thus far seems to be more in the tradition of Alaska’s frontier, individualistic conservatism than John McCain’s ”Weekly Standard”-style national greatness conservatism. It’s a philosophy that’s skeptical of government, instead of what Republicans stand for now, which is to embrace government, so long as Republicans are running it.”

Att Palin, som artikeln tar upp, även varit positivt inställd till det libertarianska partiet i Alaska, bekräftar detta ytterligare. Det kan f.ö. nämnas att Alaska var den första delstaten där det libertarianska partiet fick mandat i representanthuset (det var 1978 ).

Vidare nämner Avellan abortmotståndet, en fråga där jag delar Avellans kritik och oro. Däremot ser jag inget konstigt med att Palin är medlem i National Rifle Association. Hon har jakt som ett av sina intressen, och i USA är fortfarande det andra författningstillägget om rätten att inneha vapen viktigt för många. Det är visserligen idag nästan lika svårt att hitta en ”liberal” (dvs vänster) i USA som gillar detta tillägg, som det är att idag hitta en ”conservative” som är för aborträtten (Barry Goldwater var för denna rätt), men tidigare var detta ingen höger-vänsterfråga i USA. På 60-talet kunde man finna ”liberala” demokrater som Hubert Humphrey (vicepresident under Lyndon Johnson och besegrad presidentkandidat 1968 ) och Frank Church (senator från Idaho och känd kritiker av Vietnamkriget) som ivriga anhängare till the second amendment. Och för att dra lite internationella jämförelser, så kan det påminnas om att det i Schweiz är obligatoriskt (vilket iofs är fel) för varje vuxen man att ha ett handeldvapen i sitt hem, ett led i medborgarnas försvar mot kriminella, utrikes fiender och den egna staten. När Hitler kom till makten var en av hans första åtgärder att förbjuda tyskarna att inneha vapen. De amerikanska grundlagsfäderna var väl medvetna om vad de gjorde.

Avellan skriver vidare: ”Problemen hemma skulle överhuvudtaget inte ha en plats i granskningen om det inte var för att hon själv predikar family values.” Kanske inte, men att Palins 17-åriga dotter har blivit gravid har uppenbarligen inte varit ett problem varken för Palin eller hennes konservativa anhängare. Vi känner heller inte till omständigheterna bakom graviditeten.

Avellan tar upp Washington Posts ”avslöjande” att Palin tagit ut traktamente för 312 nätter då hon i själva verket varit hemma. Detta för att visa på ett hyckleri när Palin säger sig värna om skattebetalarnas pengar. Men det handlar om något annat än vad man vill ge sken av. Hon tog fullt lagligt ut ersättning när hon befann sig i sitt hem och delade sina arbetsuppgifter på två orter, utöver sitt hem delstatens huvudstad Juneau. I detta begärde hon mindre ersättning än hon var berättigad till, bl.a. tog hon inget för barnen. Hon har dessutom generellt tagit ut mindre i ersättningar än sin föregångare på guvernörsposten.

Detta för oss vidare till nästa angrepp från Avellan, även denna gång hämtat från vänsterpressen, i det här fallet Time. John Stein, som besegrades som borgmästare av Palin (hur trovärdig är han som källa?), citeras då han anklagar henne för att ha velat censurera böcker på biblioteket. Det stämmer inte heller, vilket denna sajt som granskar myter om Palin tar upp.

Avslutningsvis några ord om ABC-intervjun med Palin. Det är viktigt att Palin har kunskap om världen, men vad man än tycker om Irakkriget och Bushdoktrinen, så har vänstermedia varit orättvisa. Palin gjorde bra ifrån sig, trots en uppenbarligen ohederlig klippteknik av ABC News, vilket Bidinotto skriver om här och här, och med videoexempel här. Han har även skrivit ett brev till intervjuaren Charles Gibson om att han vill se hela intervjun i text. Dick Erixon kommenterar också om intervjun och frågan om Bushdoktrinen, vilken egentligen har fyra betydelser, så Palins svar var inte så konstigt egentligen.

John McCain och det republikanska partiets framtid

Jag har tidigare skrivit om den republikanske presidentkandidaten John McCain här, med länkar till kritiska artiklar. Bland de kritiker jag berörde, fanns libertarianen Matt Welch på Reason Magazine, som har skrivit boken ”McCain: The Myth of  a Maverick”. Här är ännu en artikel av Welch om McCain i The New York Times, och här är en från Reason.

David Mayer, som är professor i juridik och historia vid Capital University i Columbus, Ohio, har utifrån sitt objektivistiska och libertarianska perspektiv skrivit två artiklar om varför han som tidigare republikan inte kan stödja McCain, An Open Letter to the GOP” och ”R.I.P., GOP”.

McCains frihandelsförsvar är ett av de ljusa undantagen från hans annars ofta bedrövliga ståndpunkter. Det är en viktig faktor när det gäller världsekonomin, och skulle vara det utslagsgivande i fråga om att överhuvudtaget rösta på honom gentemot demokraternas Hillary Clinton och Barack Obama, som båda är praktiskt taget omöjliga att rösta på. Jag är glad att jag som icke-amerikan inte behöver fatta beslutet på vem, om någon, jag skulle rösta på i det amerikanska presidentvalet. Jag förstår att den libertarianskt inriktade Barry Goldwater inte gillade sin efterträdare på den ena av Arizonas två stolar i senaten.

McCain vill deportera 2 miljoner illegala immigranter

John McCain har deklarerat att han vill deportera två miljoner illegala immigranter. Timothy Sandefur undrar hur sjutton han kan tro att han kan genomföra det.

Teddy McCain

Efter supertisdagens primärval framstår republikanen John McCain alltmer som sitt partis presidentkandidat. Nu senast har Mitt Romney hoppat av sin kampanj. Möjligen kan Romney hoppas på att bli vicepresidentkandidat, ett uppdrag som får stärkt betydelse med tanke på McCains höga ålder.

McCain har en del positiva sidor. Han är för frihandel, vill minska offentliga utgifter till valfläsk, kritiserar tortyr, är positiv till invandring och äktenskap mellan homosexuella. Men han har även en oroväckande stor tilltro till vad den federala regeringen generellt kan göra och att nationens storhet står över individens egenintresse. Som Johan Norberg skriver kan det delvis ha att göra med McCains bakgrund som militär och krigsfånge i Vietnam, men är inte desto mindre oroväckande. Som utslag för detta stöder han The Patriot Act och vill bl.a. stärka presidentmakten och införa en obligatorisk nationell samhällstjänst. Vidare vill han förbjuda aborter, och har visat ett skrämmande förakt för det första tillägget till författningen (det om yttrande- och tryckfrihet) genom sitt förslag tillsammans med demokratiske senatorn Russ Feingold om att begränsa reklam i politiska kampanjer.

Norberg hänvisar till en viktig artikel om McCain av Matt Welch i tidskriften Reason förra året. I den kan man dessutom läsa att McCains förebild som president är Theodore ”Teddy” Roosevelt (1901-09). Det förvånar inte. Om Roosevelt och den politiska utvecklingen under hans tid kan man läsa mer i min artikel om USA och religion.

Robert Bidinotto tecknar i en nedgörande blogpost om McCain bilden av honom som en politiker i Teddy Roosevelts ”progressistiska” anda, och där Obama och Clinton motsvarar president Woodrow Wilsons (1913-21) variant av ”progressivismen”. Bidinotto glömde att även jämföra Huckabee med den demokratiske presidentkandidaten William Jennings Bryan (förlorade 1896, 1900, & 1908), en populist och statsinterventionist som dessutom var en kristen fundamentalist och motståndare till Darwins utvecklingslära i den beryktade Scopes Monkey Trial i Tennessee 1925.

Om jag hade varit amerikansk medborgare vet jag inte vilken strategi som hade varit bäst. Att inte rösta på McCain skulle kunna möjliggöra för en ännu sämre kandidat. Att inte rösta alls tror jag är bättre än att rösta på någon annan än McCain.

Ed Hudgins skrev i The New Individualist 2006 en artikel, ”The Battle for the Soul of the Republican Party” , hur en etatistisk koalition under George W Bushs presidenttid har tagit över makten i det republikanska partiet. Det vi ser nu är inget konstigt egentligen. De mer individualistiska tendenserna från Reagan och Goldwater har fått ge vika tidigare. Moderata och ”liberala” republikaner har alltid funnits, men nu verkar statsinterventionismen nå nya höjder.