Etikettarkiv: Honduras

Mer om kuppen i Honduras

I anslutning till min bloggpost om kuppen i Honduras, skulle jag vilja tillägga att jag inte tycker det var bra att sätta Manuel Zelaya på ett plan och köra ut honom ur landet. Istället borde han ställas inför rätta i Honduras. Risken är dessutom att Zelaya nu framstår som en större hjälte för vänstern och kan mobilisera mer stöd än han annars hade kunnat få om han ställts inför rätta.

Alvaro Vargas Llosa (son till tillika liberale författaren Mario Vargas Llosa) skriver här om hur Venezuelas Hugo Chavez kan tjäna på avsättandet, även om jag har en annan syn än Vargas Llosa om vad som skulle göras med Zelaya. (Via Tom Palmer)

Det var också fel av militären att efter Zelayas avsättande införa (de tillfälliga) restriktionerna på media. Däremot var Zelaya själv ingen förebild när det gäller mediafrihet, vilket BBC skriver om här.

Uppdatering: Liberala Human Rights Foundation bringar klarhet i mycket som jag själv inte varit insatt i och får därmed revidera vad jag skrivit om Honduras. Zelaya agerade författningsstridigt, men det fanns mekanismer att ställa honom inför rätta och avsätta honom fredligt utan att behöva genomföra statskuppen. Läs HRF:s pressmeddelande här samt en executive summary av deras rapport här.

Kuppen i Honduras

Honduras president Manuel Zelaya avsattes nyligen av militären. Flera, alltifrån EU till USA:s president, fördömer vad man menar är en statskupp.

Men vem var det egentligen som försökte göra statskupp? På DN:s ledarsida kommenteras Zelayas vänsterradikalisering och Venezuelas maktfullkomlige president Hugo Chavez. Däremot ges ingen bakgrund till vad som verkligen hände, än mindre på Sydsvenskans ledarsida.

I Wall Street Journal har Mary Anastasia O’Grady en intressant artikel om händelseförloppet. Jag är inte insatt i Honduras författning, men det finns anledning att tvivla på Zelayas legitimitet som president.

O’Grady:

”That Mr. Zelaya acted as if he were above the law, there is no doubt. While Honduran law allows for a constitutional rewrite, the power to open that door does not lie with the president. A constituent assembly can only be called through a national referendum approved by its Congress.

But Mr. Zelaya declared the vote on his own and had Mr. Chávez ship him the necessary ballots from Venezuela. The Supreme Court ruled his referendum unconstitutional, and it instructed the military not to carry out the logistics of the vote as it normally would do.”[…]

”Calculating that some critical mass of Hondurans would take his side, the president decided he would run the referendum himself. So on Thursday he led a mob that broke into the military installation where the ballots from Venezuela were being stored and then had his supporters distribute them in defiance of the Supreme Court’s order.

The attorney general had already made clear that the referendum was illegal, and he further announced that he would prosecute anyone involved in carrying it out. Yesterday, Mr. Zelaya was arrested by the military and is now in exile in Costa Rica.

It remains to be seen what Mr. Zelaya’s next move will be. It’s not surprising that chavistas throughout the region are claiming that he was victim of a military coup. They want to hide the fact that the military was acting on a court order to defend the rule of law and the constitution, and that the Congress asserted itself for that purpose, too.”[…]

”Honduras is fighting back by strictly following the constitution. The Honduran Congress met in emergency session yesterday and designated its president as the interim executive as stipulated in Honduran law. It also said that presidential elections set for November will go forward. The Supreme Court later said that the military acted on its orders. It also said that when Mr. Zelaya realized that he was going to be prosecuted for his illegal behavior, he agreed to an offer to resign in exchange for safe passage out of the country. Mr. Zelaya denies it.”

Även Tom Palmer har en kommentar:

”Imagine that George Bush, Barack Obama, Bill Clinton, Ronald Reagan or some other American president had decided to overturn the Constitution so that he could stay in power beyond the constitutionally limited time. To do that, he orders a nationwide referendum that is not constitutionally authorized and blatantly illegal. The Federal Election Commission rules that it is illegal. The Supreme Court rules that it is illegal. The Congress votes to strip the president of his powers and, as members of Congress are not that good at overcoming the president’s personally loyal and handpicked bodyguards, they send police and military to arrest the president. Now, which party is guilty of leading a coup?”

Uppdatering: Mer om kuppen i Honduras

Uppdatering II: Liberala Human Rights Foundation bringar klarhet i mycket som jag själv inte varit insatt i och får därmed revidera vad jag skrev ovan. Zelaya agerade författningsstridigt, men det fanns mekanismer att ställa honom inför rätta och avsätta honom fredligt utan att behöva genomföra statskuppen. Läs HRF:s pressmeddelande här samt en executive summary av deras rapport här.