Etikettarkiv: Botswana

Botswana valde en mer liberal väg

Botswana har till skillnad från övriga afrikanska länder haft en helt annan utveckling, såväl politiskt som ekonomiskt, sedan självständigheten 1966. Landet har kunnat uppvisa en demokratisk politisk stabilitet och ekonomisk tillväxt utan motstycke. Även om vissa andra stater i Afrika framförallt under senare år nått en del framgångar, har inget land på den kontinenten skilt sig till det bättre under så lång tid som Botswana.

Johan Norberg beskrev i sin bok När människan skapade världen hur Botswana gick förbi sina grannländer genom större ekonomisk frihet. Zambia var vid självständigheten 1964 Afrikas näst rikaste land, och hade en mer välutbildad befolkning. Men genom socialism och protektionism minskade landets välstånd alltmer, samtidigt som man tog emot mer bistånd än något annat afrikanskt land. Och för Zimbabwe har det gått ännu värre. Botswana gick istället åt andra hållet.

Medan de flesta afrikanska länderna efter sin självständighet letts av socialistiska eller andra sorters diktatorer, hade Botswana turen att få en liberalt sinnad ledare för självständighet och förste president, Seretse Khama. Han studerade i England och träffade där 1947 sin blivande engelska fru. När de senare ville bosätta sig i Bechuanaland, som Botswana hette under det brittiska kolonialstyret, stötte de på hinder. Storbritannien hade efter andra världskriget skuldsatts och ville inte missa möjligheten att få billigt sydafrikanskt guld och uran. Sydafrikas apartheidregim fördömde makarna Khamas rasblandade äktenskap, och för att blidka Sydafrika körde Storbritannien ut paret Khama från Bechuanaland. Seretse Khama hade dock ett stort stöd bland kolonins befolkning och Storbritannien var dessutom under påtryckning från omvärlden att inte underordna sig Sydafrikas krav, så paret Khama fick åter rätt att bosätta sig i kolonin 1956.

Detta ledde till att Storbritanniens planer att införliva Bechuanaland med Sydafrika gick om intet. Khama bildade 1962 det borgerliga Bechuanaland Democratic Party som vid självständigheten 1966 bytte namn till Botswana Democratic Party (BDP). Partiet har vunnit alla val sedan 1965, och trots detta långa maktinnehav har demokratin bibehållits, yttrande- och tryckfrihet bevarats och landet har minst korruption i Afrika. Enligt Transparency International är Botswana även ett av de minst korrumperade länderna bland utvecklingsländerna. Brittiska rättstraditioner har integrerats med traditionell stamrätt, och domstolsväsendet är självständigt.

Samtidigt slog Khama, som var president från 1966 till sin död 1980, in på en ekonomiskt liberal väg, med marknadsekonomi, sänkta skatter och öppenhet för utländska investeringar. Khama hade en välkommande attityd till den vita minoriteten i landet. Resultaten lät inte vänta på sig. Mellan 1965 och 1995 hade Botswana den snabbast växande ekonomin i världen, med en genomsnittlig årlig tillväxt på 7,7 procent.

Upptäckten av diamanter brukar anges som förklaring till den ekonomiska uppgången, men gruvdriften började inte komma igång på allvar förrän 1975 och den största tillväxten i ekonomin skedde under åren 1965-75, då tillväxttakten i genomsnitt var 10,7 procent per år. Diamantgruvorna kom dock att bli i privat ägo, vilket bidrog till att de kunde utnyttjas effektivt. Många andra afrikanska länder har olika mineralfyndigheter, men har halkat efter p.g.a. planekonomi och vanstyre.

Från mitten av 60-talet till början av 70-talet minskade de offentliga utgifterna från 23 till 15 procent av BNP. Efter Khamas död har den statliga inblandningen i ekonomin och de offentliga utgifterna ökat. Men landets ekonomiska utveckling under hela sin självständighet har varit imponerande. I början av 60-talet var Botswana världens tredje fattigaste land. Scott A. Beaulier beskriver i denna artikel i Cato Journal Botswanas framgångar. Och Marian L. Tupy jämför här Botswanas och Zimbabwes utveckling. Han skriver bl.a.:

”As Robert Guest of The Economist noted in his 2004 book, The Shackled Continent, ”In the last 35 years, Botswana’s economy has grown faster than any other in the world. Yet, cabinet ministers have not awarded themselves mansions and helicopters — and even the president has been seen doing his own shopping.” Similarly, a game warden I spoke to in the Chobe National Park reminisced about standing behind the minister of education in the line for groceries. A shop manager recognized the minister and motioned her to the front of the line. She flatly refused.”

Den begränsade roll som Seretse Khama gav politiker har varit välgörande för landet på många sätt.

220px-SeretseKhama

Seretse Khama