Category Archives: Rättssäkerhet

Trumps horribla dekret

President Donald Trumps senaste dekret (executive order) om tillträde till USA är ett horribelt hafsverk. Förutom att jag ogillar kollektiva bestraffningar, har dekretet utformats och drivits igenom på ett inkompetent sätt med rättsligt kaos som följd. Benjamin Wittes på Brookings Institution skrev ingående om det i lördags.

”NBC is reporting that the document was not reviewed by DHS, the Justice Department, the State Department, or the Department of Defense, and that National Security Council lawyers were prevented from evaluating it. Moreover, the New York Times writes that Customs and Border Protection and U.S. Citizen and Immigration Services, the agencies tasked with carrying out the policy, were only given a briefing call while Trump was actually signing the order itself. Yesterday, the Department of Justice gave a ”no comment” when asked whether the Office of Legal Counsel had reviewed Trump’s executive orders—including the order at hand. (OLC normally reviews every executive order.)

This order reads to me, frankly, as though it was not reviewed by competent counsel at all.”(…)

”[I]t is most emphatically not good news to have a White House that just makes decisions with no serious thought or interagency input into what those decisions might mean. In fact, it’s really dangerous.”

Timothy Sandefur är en libertariansk expert på amerikansk författningsrätt. Han skrev ett blogginlägg där han också länkade till bl.a. Wittes artikel.

”Of course admitting people from foreign lands is something with a non-zero risk. Of course it’s possible that some will enter pretending to be refugees who are in fact enemy agents. The solution to that is to defeat the enemy—not to condemn to death or slavery the vast majority of refugees who are fleeing in search of safety. To do the latter is a disgrace to everything that makes this country what it is supposed to be: a refuge and a heaven.(…)

”To emphasize: I think the Executive Order is constitutional. I think it’s stupid and immoral in every other way.

That said, it might still be illegal. Congress is the lawmaker, and Cato’s David Bier argues that the Order violates the Immigration and Nationality Act of 1965.”(…)

”Actual leadership, of course—leadership of the George Washington, Dwight Eisenhower variety—is about fostering others and articulating an ideal that merits support. It’s not showy; it’s patient, thoughtful, often boring, and rarely self-aggrandizing. Trump’s not intelligent enough to muster a clever plan to lure lefties into self-defeating acts. He’s just a blowhard, and a blowhard’s gonna blow hard.

Many object that the protestors were silent when Pres. Obama blocked Syrian refugees. Maybe so—although my memory is that people were outraged by that, and said so at the time. I certainly was and did.”

Samtidigt var det Obamaadministrationen gjorde inte detsamma som Trump nu gör. Jon Finer skriver i Foreign Policy om väsentliga skillnader.

En positiv sak, förutom att så många protesterat i USA och världen över, är att även inom det Republikanska partiet har röster höjts mot dekretet. 41 kongressledamöter, bland dem den tidigare presidentkandidaten senator John McCain, har kritiserat det.

Trump och HD

För att fortsätta på föregående bloggpost, vill jag kommentera det vissa, även annars Trumpkritiska personer för fram som ett argument att rösta på Trump. Om han blir president skulle han kunna utse konservativa domare till Högsta domstolen, och därmed balansera de ”liberala” (i amerikansk bemärkelse) som förmodligen kommer få större majoritet om Hillary Clinton blir president. Efter Antonin Scalias död är en plats vakant, då ingen ny utsetts än. Dessutom är flera andra ledamöter ålderstigna.

Det finns en poäng med en balanserad HD. Konservativa tenderar vara bättre när det gäller ekonomisk frihet och ”liberaler” tenderar vara bättre när det gäller social frihet. Om Clinton blir president och ska utnämna nya ledamöter till HD kommer det innebära en oroväckande utveckling på flera områden. Problemet är bara att man inte kan lita på Trump. Som redan skrivits är denne bisarre, konstant ljugande clown fascistiskt orienterad.

Libertarianske juridikprofessorn Ilya Somin skrev 17/8 i en artikelWashington Post att Trump är opålitlig och går igenom hans antikonstitutionalism. Dessutom:

”Moreover, if Trump wins, the GOP is likely to shift in the direction of his authoritarian nationalist platform for reasons that go beyond his personal proclivities. After all, such a triumph would lead many politicians and activists to conclude that Trump has found an effective formula for political success. And such success breeds imitation by other ambitious politicians.”

Den 3/6 tillfrågades i New York Times ett antal juridikprofessorer, bland dem libertarianer som Ilya Somin och Richard Epstein, om hur de såg på Trump i ett konstitutionellt sammanhang. De var djupt oroade, samtidigt som några även kritiserade Obama och Bush.

Parlamentarismen undergrävs

De negativa reaktionerna på ”Decemberöverenskommelsen” finns över hela det politiska spektrat. Bland borgerliga har det varit massivt på sociala medier, bl.a. på Allianspartiernas Facebooksidor. Vad detta betyder för verklig väljarflykt är dock svårt att mäta och förutse.

Det är bedrövligt att Alliansen går med på denna överenskommelse, som är demokratiskt problematisk. Flera goda liberaler har försökt försvara överenskommelsen med att det är det enda sättet att komma ur en hopplös situation där ingen kan regera. Men man missar, förutom att överenskommelsen innebär ett befängt förhållningssätt till budgetar, att man inte bör ändra spelreglerna lättvindigt när det som här innebär en förskjutning av makt från riksdagen till regering och partiledningar. Det är fel att säga att demokratin upphör, eller ens den parlamentariska demokratin. Däremot är det konstitutionellt problematiskt och parlamentarismen undergrävs.

Nicklas Lundblad skriver i en bra understreckare i Svenska Dagbladet idag om den konstitutionella problematiken:

”[B]ör partiledningar komma överens om att binda riksdagsledamöter att rösta på visst sätt? Bör det finnas begränsningar i den makt som en partiledning utövar över de riksdagsledamöter som företräder partiet? Klart är att det inom riksdagsordningen inte finns något utrymme för ett parti att avtala om att med bindande verkan tvinga riksdagsledamöter rösta på ett givet sätt. Det skulle försvaga riksdagens oberoende och beslutande kraft i den maktdelningsmodell som vi antagit som vår. Om partiet ändå väljer att sluta sådana överenskommelser gör man det utan stöd i grundlag och frågan blir då om riksdagsledamöter bör efterkomma dessa.”

Även Tove Lifvendahl skrev bra på ledarsidan i gårdagens SvD:

”Det som nu har hänt kan med fog kallas historiskt. Men de demokratiska konsekvenserna av Decemberöverenskommelsen kan bli allvarliga, och är av sådan dignitet att det hade varit anständigt att väljarna hade fått säga sin mening om denna konstitutionella förändring av de demokratiska spelreglerna.

Fler frågor följer förstås i kölvattnet; kommer detta i praktiken att innebära första steget mot en helt annan sorts valsystem? Om sex partier nu anser att parlamentarism inte är fundament utan valbart tillägg när det passar de egna syftena, bör inte en djupare grundlagsdiskussion komma på bordet?”

Moderate Europaparlamentarikern Gunnar Hökmark är också kritisk:

”Istället för en parlamentarisk process där man strävar efter att vinna majoritet för sin politik får vi nu inom budgetpolitiken en dekretpolitik där regeringens förslag automatiskt har stöd bara för att det är regeringens förslag. Det är en försvagning av det parlamentariska och vinnare på detta är självfallet Löfven men även Vänsterpartiet, som kan driva mycket långtgående förslag eftersom de inte riskerar någon majoritet, och Sverigedemokraterna som får ett ökat utrymme.”

På tidskriften Axess:s blogg skriver P J Anders Linder:

”Såvitt jag förstår innebär detta att Alliansen i dag har åstadkommit två saker:

  1. Man har lovat att under tre år acceptera budgetar om S, MP och V står bakom dem – oavsett vilken politik de innehåller. Det finns inga innehållsliga begränsningar i överenskommelsen.
  2. Man har i realiteten gett V en väldig makt. Om V inte ställer sig bakom en rödgrön budget är ju Alliansen större än S+MP och då ska Alliansens budget accepteras av regeringspartierna.

Nog verkar det som om alliansledningarna har fattat ett historiskt beslut, fast kanske inte på det sätt de tänkt sig.”

Läs även Sophia Broberg Blomqvists blogginlägg och Fredrik Johanssons inlägg på SvD:s ledarblogg.

Övervakningssamhället påverkar det fria ordet

Nyligen hade Peggy Noonan en väldigt bra krönika i Wall Street Journal, där hon refererar till ett samtal med journalisten Nat Hentoff där diskussionen handlade om hur massövervakningen, utöver inskränkningarna i den personliga integriteten, allteftersom påverkar medborgarnas uttryckssätt på ett negativt sätt. Likaså förändras relationen mellan medborgarna och staten, då medborgarna blir allt mer ansvariga inför staten, istället för tvärtom.

”Americans will become careful about what they say that can be misunderstood or misinterpreted, and then too careful about what they say that can be understood. The inevitable end of surveillance is self-censorship.”

Sanna Rayman kommenterade också krönikan på Svenska Dagbladets ledarblogg idag.

Randy Barnett, libertariansk professor i författningsrätt, skrev den 11 juli i Wall Street Journal om att NSA:s övervakning är författningsstridig.

Och om NSA litade på Edward Snowden när de anförtrodde honom uppgifter, varför ska vi lita på NSA, som Farhad Manjoo undradeThe Slate i juni.

Venezuelas pseudodemokrati

Idag är det presidentval i Venezuela. Hugo Chavez efterträdare Nicolas Maduro fortsätter den repressiva linjen. Venezuela är ett auktoritärt och starkt korrumperat land med svåra ekonomiska problem och hög mordstatistik. Trots detta fortsätter tokvänstern som brukligt att hylla de i Latinamerika så vanliga demagogiska clownerna likt Chavez som styr med järnhand och skapar ekonomisk kris och undergräver rättsstaten och demokratin. Det är inte Brasiliens Lula da Silva eller Chiles Michelle Bachelet som får hyllningskörer, trots att deras mer moderata socialdemokrati med marknadsekonomisk inriktning och respekt för demokratin har varit gynnsammare för deras länder.

Thor Halvorssen & Larry Diamond beskriver i en artikel i The Atlantic den venezuelanska regimens fula och obehagliga tricks för att manipulera valresultat. Jag har här tidigare skrivit om Halvorssen, som är en venezuelansk liberal människorättsaktivist i exil i USA.

Alvaro Vargas Llosa (son till författaren och Nobelpristagaren Mario) var medförfattare till boken Guide to the perfect Latin American idiot som kom ut på engelska 2000 (spanska –96) och som rekommenderas. Utifrån liberal synvinkel skärskådas många myter om Latinamerika med bl.a. särskilt angrepp på en av tokvänsterns frontfigurer i latinamerikadebatten: Eduardo Galeano. 2007 rekapitulerade Vargas Llosa i en artikel om tiden som gått sedan dess och tar bl.a. upp Chavez och Bolivias Evo Morales. Samlingssida med artiklar om framförallt Latinamerika av Vargas Llosa.

Den latinamerikanska fascismen har förstås också bidragit till elände med sitt eget motstånd mot liberalism, marknadsekonomi och rättsstat och utgör en gren av den populistiska tradition som de mer marxistiska grupperna också utvecklats ur. Så hade också Chavez den argentinske fascisten och antisemiten Norberto Ceresole som rådgivare i ett tidigare skede, vilket man bl.a. kan läsa i denna även i övrigt intressanta artikel i The Economist om Venezuela efter Chavez.

Mathias Sundins nej till FRA 3.0

Mathias Sundin har redan tidigare profilerat sig som en självständig folkpartist. Här visar han sin frihetliga ådra i en väldigt viktig fråga. Ett vältaligt försvar för integriteten.

Fredrik Reinfeldt sa vid den första omvälvande diskussionen om FRA-lagen 2008 att det ”är bäst för alla att debatten lägger sig”, samtidigt som han skällde ut motsträviga moderater och inte kunde prestera ett rimligt frihetligt argument till varför FRA-lagen behövdes.

Vi kommer inte att ha glömt till 2014!

Slaveriet i Mauretanien

Slaveri förekommer alltjämt i olika delar av världen, men knappast något land har ett så omfattande slaveri som Mauretanien. Mellan 10 och 20 procent av en befolkning på 3,4 miljoner är slavar. I ett rörande reportage från CNN skildras slaveriet där, med fokus på tre modiga personer, en före detta slavägare och en före detta slav som tillsammans grundade en abolitionistisk organisation, och en kvinna som hade modet att rymma och även kräva att hennes forna slavägare skulle ställas inför rätta, det senare tyvärr något som knappast kommer att ske.

Slaveriet avskaffades formellt i landet 1981, men inget har gjorts för att komma till rätta med det omfattande slaveriet som fortsätter de facto. 2007 blev det olagligt att äga slavar, men endast en slavägare har fällts i domstol. Regeringen låtsas som alla är fria, och abolitionister och rymmande slavar trakasseras av polis och myndigheter.

Slaveriet har genomsyrat det mauretanska samhället i sekler. Landet är extremt fattigt och många bor på isolerade platser. För de slavar som rymmer finns små möjligheter till försörjning, och de betraktas nedlåtande av omgivningen. Statusen mellan slavar varierar också. Hör man till en förmögen familj har man det i regel bättre ställt. Många slavar förstår heller inte att deras situation är orättvis. De har blivit hjärntvättade att deras tillstånd är naturligt.

”Slave masters in Mauritania exercise full ownership over their slaves. They can send them away at will, and it’s common for a master to give away a young slave as a wedding present. This practice tears families apart; Moulkheir never knew her mother and barely knew her father.

Most slave families in Mauritania consist of dark-skinned people whose ancestors were captured by lighter-skinned Arab Berbers centuries ago. Slaves typically are not bought and sold — only given as gifts, and bound for life. Their offspring automatically become slaves, too.”

Den forne slavägaren och numera abolitionisten Abdel berättar om att han redan som sjuåring fick välja en slavpojke. Det var som att ha en leksak som man kunde förlöjliga och skratta åt. Ännu idag förstår inte hans förre slav sin frihet, och säger aldrig något avvikande från Abdel. Dock har fler före detta slavar börjat inse hur orättvist de haft det. De får hjälp av abolitionistorganisationer, där bl.a. skolgång tillhandahålls åt barnen. Kvinnor uppmuntras att sy och sälja kläder för att kunna försörja sig och bli mer självständiga.

Abdel fick gå i en skola i huvudstaden Nouakchott, där en lärare uppmanade honom att gå till det franska kulturcentret och läsa böcker där.

”In a book on the subject of human rights, pulled from the library’s shelves almost at random, Abdel found the idea that would alter his life forever:

Men are born and remain free and equal in rights.

Abdel read the line again and again.

“I started to ask myself if lies were coming out of this book,” he told us, “or if they were rather coming out of my very own culture.”

Once this seed — a question that would undo his entire world — had been planted in his mind, he couldn’t stop it from growing. By 16, he returned to his family’s nomadic settlement in the desert to tell his slaves that they were free. He was shocked by their response.

They did not want to be free, he recalled. Or they didn’t know what freedom was.

His mother told him to stop being silly — that the slaves needed the family to take care of them and that this was the natural order of the world, the way it always would be.

But Abdel was becoming ever more set in his belief that slavery was wrong — that the rights of his slave, Yebawa, were no different from his own.”

Den före detta slaven Boubacar, som träffade Abdel och tillsammans med denne grundade SOS Slaves:

”Boubacar, the other SOS founder, later would tell us that when masters grant freedom to their slaves, in a perverse way they are actually serving to further enslave them. “Freedom is not granted,” he said. “When freedom is granted by the master you remain dependent, grateful.”

Freedom is something that must be claimed.”

Det är ändå positivt och inspirerande att det finns frihetshjältar som vågar utmana slaveriet och förklara varje människas rätt att vara fri.