Category Archives: Miljöpolitik

Climategate

För en dryg vecka sedan hackades en server på University of East Anglias Climate Research Unit. Flera filer med e-post, koder och mätserier kopierades som avslöjade mindre tilltalande, ovetenskapliga sidor hos de inblandade, personer vars arbete med CRU:s databas haft en betydelsefull roll i beräkningen av hur den globala temperaturen har utvecklats under 1900-talet, och som FN:s klimatpanel anlitat.

James Delingpole redovisade i The Daily Telegraph en del av innehållet. Mike Hulme, som är professor i klimatvetenskap vid University of East Anglia, och som tidigare varit kritisk mot IPCC:s arbete, säger:

”It is possible that climate science has become too partisan, too centralized. The tribalism that some of the leaked emails display is something more usually associated with social organization within primitive cultures.”(…)

”The I.P.C.C. itself, through its structural tendency to politicize climate change science, has perhaps helped to foster a more authoritarian and exclusive form of knowledge production — just at a time when a globalizing and wired cosmopolitan culture is demanding of science something much more open and inclusive.”

Ingemar Nordin från Stockholmsinitiativet, och professor i vetenskapsteori vid Linköpings universitet, har på Newsmill en artikel som ger en bra sammanfattning och diskussion om konsekvenserna av avslöjandet.

Klimatalarmismen

Igår skrev jag om den fåniga manifestationen Earth Hour. I inlägget där, liksom under kategorin Miljöpolitik på min blogg, finns länkar till texter om klimatalarmismen och närrelaterade frågor.

Tjeckiens liberale president Vaclav Klaus har rätt i att denna alarmism med dess politiska återverkningar hör till de allvarligaste hoten mot friheten idag. Det finns därför anledning att uppmärksamma alternativa, vetenskapligt underbyggda och frihetligt orienterade förklaringar till vad som händer med miljön och klimatet och därmed synen på åtgärder. Gammelmedia har generellt varit dåliga på att förmedla detta och gärna klamrat sig fast vid den bild som förmedlats av FN:s klimatpanel eller Al Gore. Att överhuvudtaget låta ett politiskt organ som FN, som är korrumperat och har en övertro på statliga ingrepp och regleringar, försöka utstaka vad som är vetenskapligt på politisk väg, är djupt problematiskt och oroande.

Utöver vad som redan länkats på min blogg, följer här en rad andra länkar (det ska inte tolkas som jag håller med om allt som skrivs där):

Stockholmsinitiativet, med bl.a. journalisten Åke Ortmark, vars artikel jag uppmärksammat här tidigare.

En kättares notiser under pågående klimatväckelse

Henrik Alexanderssons samling av klimatinlägg

Danne Nordlings samling av klimatinlägg

Moderna myter (Per Welander)

Global Warming File från libertarianska International Society for Individual Liberty

Libertarianska Cato Institute gav för en tid sedan ut boken Climate of Extremes av Patrick J Michaels, professor i miljövetenskap, och Robert C Balling, professor i klimatologi.

Även bland de som annars stöder teorin om koldioxidutsläpp som drivande faktorn bakom klimatförändringar finns nu en oro över att alarmismen driver bort en problematiserande och fördjupande forskning, och ger felaktiga bilder och åtgärder. (Via professor Ingemar Nordin vid Stockholmsinitiativet)

En del av dessa har också en helt annan uppfattning än FN:s klimatpanel om vad som ska göras, som exempelvis dansken Björn Lomborg.

 

Vaclav Klaus om klimatalarmismen.

Tänd ljuset ikväll!

Idag är det Earth Hour, kampanjen för att världen ska släcka lamporna i en timme mellan 20.30 och 21.30 i kamp mot klimatförändringarna. Detta är urlöjligt, i en fråga där det inte råder enighet i forskarvärlden om klimatförändringar och vad som är orsak och verkan, och vad som ska göras. Istället symboliserar kampanjen vad som verkligen skulle hända om miljöfundamentalisterna fick igenom sin politik. Industrisamhället och vår civilisation skulle slockna.

Magnus Jiborn på Sydsvenskans ledarsida kommenterar:

”Syftet är […], som så ofta, att ”sända en signal”. Frågan är bara vad som signaleras: att effektiva klimatåtgärder innebär mörka hus, skumma gator, ingen TV och kall middag?”

Via en artikel, Light Up The World For Humans av Ed Hudgins vid The Atlas Society, kan man bl.a. läsa om hur man i Norfolk, Storbritannien, använder spionplan mot de hushåll som använder för mycket energi.

Tänd ljuset ikväll! För upplysning och civilisation.

Svenska forskare i klimatupprop

Henrik Alexandersson har på sin blogg lagt upp en debattartikel undertecknad av 20 svenska forskare som tydligen har varit svår att få publicerad. Artikeln, följd av ett pressmeddelande, är kritisk mot klimatalarmismen och de metoder som FN:s klimatpanel använt sig av.

Oljeborrning i Alaska

USA skulle kunna göra sig mindre beroende av olja från diktaturer som Saudiarabien genom att utvinna mer olja i Alaska. Miljögrupper har gjort sitt bästa för att hindra detta. Här kan man dock se bilder på hur det ser ut i de områden i Alaska som skulle vara föremål för utökad oljeutvinning. Minst sagt torftiga miljöer.

Men det är klart, många av dagens miljöaktivister är så måna om att klämma åt storföretag och att hindra teknikens och ekonomins utveckling att de glömmer att god miljö inte kan åtnjutas av det stora flertalet utan just ett högt välstånd. Natursköna städer som San Francisco och Vancouver hade inte fått byggas från första början om dessa miljögrupper hade fått sin vilja igenom.

Inför presidentvalet i USA har diskussioner förts om hur man skulle kunna utöka oljeborrningar i landet och utanför dess kuster.

Åke Ortmark m fl till angrepp mot klimatbluffen

I dagens Expressen har den gamle journalisträven Åke Ortmark tillsammans med Göran Ahlgren, docent i organisk kemi, och Peter Silbs, professor i fysikalisk kemi, en debattartikel där de går till angrepp mot det påstådda klimathotet, och att bortkastade pengar läggs på att bekämpa klimatförändringarna.

Och charlatanen Al Gore vill fortfarande inte debattera med någon av alla de som utmanat honom till debatt i klimatfrågan.

 

Skattefinansierat hån mot avvikande uppfattningar

Statens Lantbruksuniversitet ska sätta igång en stor skattefinansierad kampanj där man hånar de med avvikande uppfattning i klimatdebatten. Naturligtvis förekommer inga argument för varför SLU skulle ha rätt, men däremot karikatyrer av de som inte tycker som SLU.

”Utan riktiga fakta kan man påstå vad som helst”, skriver SLU. Ja, det slår tillbaka på de själva. Är det så varmt överallt på jorden? Boston Globe skriver om köldrekord på flera ställen.

Hursomhelst, klimatförändringar har ständigt skett i jordens historia, och vad det än är som kan orsaka den omtalade uppvärmningen, så har inte SLU:s tarvliga opinionsbildning med våra skattepengar lyckats förklara någonting överhuvudtaget.