Kategoriarkiv: FRA

Mathias Sundins nej till FRA 3.0

Mathias Sundin har redan tidigare profilerat sig som en självständig folkpartist. Här visar han sin frihetliga ådra i en väldigt viktig fråga. Ett vältaligt försvar för integriteten.

Fredrik Reinfeldt sa vid den första omvälvande diskussionen om FRA-lagen 2008 att det ”är bäst för alla att debatten lägger sig”, samtidigt som han skällde ut motsträviga moderater och inte kunde prestera ett rimligt frihetligt argument till varför FRA-lagen behövdes.

Vi kommer inte att ha glömt till 2014!

11/9 och kulturkampen

Idagtioårsdagen av terroristattackerna i USA väcks minnen till liv, tankar, känslor och reflektioner över vad de innebar. Naturligtvis är inte amerikaners liv mer värda än andra offer för terrorism, och många av offren var ickeamerikaner, men attackerna hade stora och djupgående implikationer. När det skedde förstod man att världen kommer att förändras på ett betydande sätt.

Samtidigt var det en symbolisk attack mot det öppna samhället, och de känslomässiga reaktionerna för en New Yorkälskare som jag gav en extra dimension, vilket alltid är fallet när personer och platser angrips som man har en speciell relation till. Så är fallet om ens eget land angrips, och många svenskar känner djupare för offren i Oslo och Utöya pga den geografiska och kulturella närheten mellan Sverige och Norge. Det innebär inte att andra länders befolkningar har mindre medkänsla för norrmännen, eller att vi svenskar har mindre medkänsla för offer för meningslöst våld i för oss avlägsna delar av världen.

Ett bottennapp i alla kommentarer med anledning av 10-årsminnet var en artikel på kultursidan i dagens Sydsvenskan av Måns Mosesson. Efter att ha citerat George W Bush om att attackerna var ett angrepp på den amerikanska livsstilen med hårt arbete, kreativet och företagsamhet, försöker Mosesson göra gällande att Usama bin Ladin hämtade inspiration från just de sakerna med exempel på ekonomiska förehavanden i hans tidigare liv och från hans familj i USA, samt när han lyckades iscensätta attackerna och sälja sitt budskap.

Men Mosesson undviker helt den kontext som Bush avsåg att de värdena skulle blomstra i, nämligen friheten. Nu var inte Bush själv en bra president i detta avseende, men det är en annan sak. Utan att nämna något av detta och de idéer som verkligen vägledde bin Ladin i sitt hat mot Västerlandet och dess frihet, blir Mosessons tes en smutskastning av de värden som liberaler hyllar och en relativisering av ondskan. Det är verkligen uselt av Sydsvenskans kultursida att publicera en sådan artikel, speciellt en dag som denna.

Som en kontrast till denna skräpartikel rekommenderas den artikel som David Kelley från The Atlas Society (vars position med anledning av dåden också var klok) skrev strax efter 11/9-dåden. Han betonade att fienden inte var muslimer som sådana, utan den nihilism som finns både inom islam och bland de västerländska tänkare som bekämpat Upplysningen, alltfrån Rousseau på 1700-talet till dagens postmodernistiska filosofer:

”The assault is being described as an act of war against America, and it is. But unlike the Pentagon, the World Trade Center had no military significance. Unlike the White House—which the fourth, unsuccessful plane had apparently targeted—it had no political significance for U.S. policy in the Middle East, or anywhere else. The attack on the twin towers cannot be seen as an effort, even a twisted effort, to redress the grievances of people who feel dispossessed. It was an act of sheer destruction, for the sake of destruction.” […]

”The terrorist leaders claim to speak for Palestinians. But the grievances of that people, even if legitimate, cannot explain the motivation for this act, much less justify it. The terrorists claim to speak for the victims of Western imperialism. But any literal imperialism is a thing of the past, long since redressed by the wealth that Europe and America have showered on these countries. It is clearly not the military or political power but the cultural power of the West that they resent.

What makes them denounce America as the great Satan is nothing as superficial as Coca-Cola or blue jeans. It is our secular culture of freedom, reason, and the pursuit of happiness. They hate our individualism; what they want is an authoritarian society where thought and behavior are controlled by true believers. They hate capitalism as a system of trade, production, innovation, and progress; what they want is a return to a primitive mode of existence from which these ”materialist” aspirations have been banished. They hate the political system of individual rights, the rule of law, and secular government; what they want is a tribal society ruled by command.”

I en uppföljande artikel på samma tema, gick Kelley vidare och kritiserade Samuel Huntingtons tes om civilisationernas kamp, mer specifikt Huntingtons syn på vad som utgör civilisation:
”The clash-of-civilizations school doubtless represents part of the truth of the matter. But it is not the whole truth, and not the fundamental truth. Its chief shortcoming is that it exaggerates the extent of agreement in outlook, values, ideas, and loyalties among people who share the common history and culture that define a civilization. In fact, there are as many battles over these issues within civilizations as between them—especially in the case of the West.
Huntington views the West as a continuous, ongoing civilization over the past millennium. In his view, both the classical legacy of Greece and Rome and the Christian religion were and still are essential parts of our civilization, with modernization as simply the most recent phase. ”The West was the West long before it was modern,” says Huntington. ”The central characteristics of the West, those which distinguish it from other civilizations, antedate the modernization of the West.” At the level of fundamental philosophical principles, however, the Enlightenment period was much more important as a turning point in the West, and in a way created a new civilization.
Modernity was born in the West in a radical transformation of its past. The world of the Middle Ages, built around Christian Scholasticism world-view, was a society of religious philosophy, feudal law, and an agricultural economy. Out of this soil, the Renaissance and Enlightenment produced a substantially new society of science, individualism, and industrial capitalism. When we examine the wider context of Islamic terrorism, it is clear that a hatred of modernity is its driving force.”[…]
”It is therefore misleading to call our civilization Christian, even though that remains the largest religion in terms of adherents. The West may still be a culture of Christians, by and large, but it is not a Christian culture anymore. It is a secular culture. And that is what the Islamists hate most about us.
The al-Qaeda hijackers did not target the Vatican, the capital of Western Christianity whose leaders launched the Crusades. They did not attack the British Foreign Office, which directed colonial policy in the Middle East after World War I. They attacked the World Trade Center, the proud symbol of engineering audacity and global commerce, where businesses from scores of countries (including many Muslim countries) worked in freedom and peace, creating wealth and investing in material progress. Their target, in short, was a temple of modernity. Similarly, Hamas’s suicide bombers usually attack Israeli pizza parlors, hotels, and nightclubs, not synagogues.”[…]
”Anti-modernism is not unique to the Islamic world. On the contrary, it arose in the West in the middle of the eighteenth century, just as the Enlightenment was coming to full flower. Jean-Jacques Rousseau held that feeling, not reason, is the essential human capacity and civilization the chief cause of human woe. Since we cannot return to our former innocence, people should be forced to submerge their individuality in collective life. Rousseau’s ideas were a source of inspiration for the French Revolution, especially the Terror, and have shaped the thinking of subsequent collectivist theorists.
Anti-modernism flourished in myriad forms throughout the nineteenth and twentieth centuries. The Romantic movement elevated feeling over reason and ”unspoiled” nature over the new industrial economy. Socialists wanted to restore a communal society, as did many conservatives. Religious revivals swept through Europe and America periodically. And everyone—aristocrats, bohemians, and philosophers alike—denounced the bourgeoisie as selfish money-grubbers. Anti-modernists laid the intellectual and cultural ground for the rise of totalitarian societies in the twentieth century. Today, the predominant forms are postmodernism among the intellectuals, who attack reason, individualism, and capitalism as Western aberrations; and fundamentalist movements in religion, which have been on the rise for the past quarter century among Christians and Jews as well as Muslims.”
Cato Institute kritiserar det övervakningssamhälle i USA som följt i efterdyningarna av 11/9, och som jag också tagit upp här tidigare, och de förespråkar avskaffande av The Department of Homeland Security. Likaså har EU byggt upp en skrämmande övervakningsbyråkrati, och i Sverige har vi bl.a. FRA-lagen.
I en debattartikel i Dagens Nyheter idag, skriver Centerpolitikerna Lena Ek och Fredrick Federley att de vill värna den personliga integriteten som de med rätta anser kränkts och hotats i kölvattnet i ”kriget mot terrorismen”. Det är positivt att de skriver som de gör, men Federley borde ha tryckt på nejknappen under FRA-omröstningen. Nu är det upp till bevis om de menar allvar och förmår göra något åt frihetsinskränkningarna.
Läs även mitt tidigare blogginlägg för ett år sedan: 11/9 och den västerländska civilisationen.
File:Empire State Building from the Top of the Rock.jpg

Nationell osäkerhet

Nyligen publicerade Washington Post det arbete som dess journalister ägnat sig åt i två år för att kartlägga USA:s hemliga nätverk av säkerhets- och underrättelsetjänster. Sammanlagt jobbar nästan en miljon människor i den innersta verksamheten, en verksamhet som allvarligt brister i såväl rättssäkerheten som i effektiviteten i dess syften. Libertarianer har redan tidigare kritiserat utvecklingen mot ett övervakningssamhälle där rättssäkerheten sätts ur spel. Sheldon Richman på The Freeman kommenterade Washington Posts avslöjande här:

”Those who understand the exploitative nature of big government suspected that the U.S. response to the 9/11 attacks had little to do with the security of the American people and much to do with power and money. Still, the magnitude of the scam, as revealed by the Washington Post last week, is astonishing.

Naturally, the politicians justify the growth in intelligence operations on national security grounds. To make sure such attacks never happen again, they said, new powers, agencies, personnel, and facilities were imperative.

Now the truth is out: the post–9/11 activity has been an obscene feeding frenzy at the public trough. Any resemblance to efforts at keeping Americans safe is strictly coincidental.

“The top-secret world the government created in response to the terrorist attacks of Sept. 11, 2001, has become so large, so unwieldy and so secretive that no one knows how much money it costs, how many people it employs, how many programs exist within it or exactly how many agencies do the same work” the Post’s Dana Priest and William Arkin write. “After nine years of unprecedented spending and growth, the result is that the system put in place to keep the United States safe is so massive that its effectiveness is impossible to determine.””

Richman skriver i en annan kommentar om explosionen av rättsosäkra ”national security letters”:

”There’s a country that earlier generations might not recognize in which the national government’s criminal investigative agency can execute its own warrants without court approval; present them to private companies and demand information about people who are not necessarily suspected of criminal wrongdoing; and — if that were not enough — forbid those companies from telling anyone — not even the target of the investigation.

The country I have in mind is not a Latin American banana republic or a Middle Eastern dictatorship. It’s the United States of America.

The warrant-like orders requiring no judge’s signature are called national security letters. In the last nine years the FBI, Defense Department, and CIA have issued well over a hundred thousand national security letters. The FBI has exceeded even the broad powers granted by Congress, and that overreach continued for years after it came to the attention of bureau lawyers. Earlier this year the inspector general of the Justice Department documented the FBI’s frequent violations of the law. (See it here in pdf form.) If the government is now operating within the law, that is no reason for complacency: The law itself is an abuse.”

2005 rapporterade New York Times om hur The National Security Agency på order från president George W Bush ägnade sig åt avlyssning utan domstolsutslag. 14 jurister, bland dem libertarianske juridikprofessorn Richard Epstein, publicerade ett öppet brev till kongressen i New York Review of Books där de ifrågasatte verksamhetens konstitutionella legitimitet.

Det är tråkigt att konstatera att inte heller EU eller Sveriges regering bryr sig om farorna med övervakningssamhället.

Det sluttande planet

klubbades som väntat FRA-lagen, Lex Orwell, igenom med röstsiffrorna 158 mot 153. Camilla Lindberg (FP) var den enda från de borgerliga som lade ner sin röst. Oppositionen röstade visserligen mot, men där finns betydligt mer att önska i hur de hanterade frågan och frågetecken kvarstår vid ett eventuellt maktskifte.

En historisk expansion av statens makt har nu röstats fram av borgerliga partier, som borde vara de första att opponera sig mot denna utveckling. Den 1 december kommer en kopia av vår kommunikation att ledas till en statlig avlyssningscentral. Allianspartierna kan pynta eländet hur fint de vill, och prata om filtrering och ”kontroller”, men den automatiserade massavlyssningen kvarstår och brevhemligheten och annan integritet upphör. Som Johan Norberg skrev i dagens Metro, kvarstår trynet på grisen även om man målar läppstift på den, och om nu rättssäkerheten av Alliansen anses som bättre säkrad nu, varför var det så viktigt att piska fram ett ja vid förra omröstningen, och behandla avvikare på ett förödmjukande och skoningslöst sätt?

Förutom att läckage och maktmissbruk är realiteter även i dagens demokrati, ger lagen redskap för framtida regeringar, om vilka vi inget vet, att hantera informationen på ett sätt som varken motståndare eller dagens anhängare i Alliansen önskar. Vem kommer att hantera det om 10 år, 20 år? Och de verkliga bovarna, de som var målet för avlyssningen, kommer att kommunicera på annat sätt och skydda sin trafik.

Alliansen kommer att ha problem med trovärdigheten inför väljarna i nästa val. Som Peter Wennblad skrevNeos blogg redan förra året efter den första omröstningen om FRA-lagen, kommer det finnas färre ”pratare” för de borgerliga partierna, dvs de partimedlemmar och sympatisörer som pratar för sitt parti och Alliansen med familj, vänner och arbetskamrater. Dessa har en stor betydelse för opinionsbildningen och valresultat. Partiledarna har missat tåget. Borde inte Piratpartiets intåg i Europaparlamentet, och de enorma protesterna mot FRA-lagen och engagemanget i integritetsfrågor från mängder av borgerliga inom partierna, i ungdoms- och studentförbunden, bland bloggare, ledarskribenter, debattörer, etc stämt till eftertanke?

Fredrik Reinfeldt är inte ovanligt för en politiker och regeringschef en arrogant skitstövel som nedlåtande kan säga under förra sommarens storm mot Lex Orwell att ”det är bra för alla om debatten lägger sig”, samtidigt som han piskar sina partimedlemmar i riksdagen och tillsammans med partiets gruppledare Lars Lindblad leder mobbpöbeln mot den kritiske Karl Sigfrid.

Göran Hägglund kan fortsätta att mässa om ”verklighetens folk”, som han vill vara en representant för. Ja, deras verklighet kommer han på ett obehagligt sätt att komma närmare med FRA-lagen, såvida inte hans parti åker ur riksdagen, vilket kan bli verklighet nästa val.

Jan Björklund kan fortsätta att tala om behovet av utbildning, men kunskap om hur staten kan förfalla till maktmissbruk, förtryck och tyranni är något han har svårt att lära av.

Maud Olofsson missade chansen att fortsätta sitt partis liberalisering och unika förutsättning att fylla ett frihetligt hål i svensk politik (Centeruppropet var den största oppositionen inom ett parti mot Lex Orwell). Partiet riskerar nu att nå den utplåning som troligen hade varit ett faktum redan nu om det inte hade varit för den liberala kursändringen för ett antal år sedan.

Kalla vindar drar genom Sverige…

Ny FRA-röstning i riksdagen

Imorgon ska riksdagen på nytt rösta om FRA-lagen, Lex Orwell, som trots revidering i syfte att öka rättssäkerheten är fullständigt oacceptabel. Det handlar fortfarande om automatiserad massavlyssning av svenska folket.

Johan Norberg höll den 16 september 2008 under en demonstration i Stockholm ett flammande tal mot lagen, med referenser till Vilhelm Moberg, och som han idag på sin blogg har lagt upp som en påminnelse inför morgondagens riksdagsbeslut:

Mer aktuell läsning om FRA-lagen och röstningen kan läsas på HAX:s blogg. Det finns en förhoppning om att några borgerliga riksdagsledamöter ska lägga ner sina röster, så att lagen inte går igenom. Att rösta nej har uppenbarligen för högt pris, men en nedlagd röst sticker inte ut lika mycket.

Mark Klamberg har de senaste dagarna tagit upp hur FRA lagrar omfattande mängder information om kommunikation i sina databaser som inte har med ”yttre hot” att göra.

Kampen mot Lex Orwell fortsätter

I onsdags hade DN en artikel om hur jurister som Anders Lagerwall, Mark Klamberg och Clarence Crafoord fortsätter att kritisera FRA-lagen och tycker att den strider mot Europakonventionen. Från intervjun med Lagerwall:

”FRA-lagen befinner sig farligt nära, eller rent av på fel sida av gränsen när det gäller konventionens artikel om rätt till skydd av medborgarnas privatliv och korrespondens. Särskilt kritisk är han till oklarheterna kring FRA:s hantering av trafikdata.”

De borgerliga riksdagsledamöterna — undantaget Camilla Lindberg (FP), som röstade nej — gjorde bort sig totalt i denna fundamentala frihetsfråga. De borde ha vett och ideologisk stringens att motsätta sig denna historiska expansion av statens makt. På annat håll i allianspartierna har kritiska röster hörts, men riksdagsledamöterna är tysta, med undantag för några få som Birgitta Ohlsson (FP), som ångrade att hon lade ner sin röst istället för att rösta nej. Domen från oss väljare kommer nästa val.

Och vi vill fortfarande veta vilka de 30 moderaterna i riksdagsgruppen är som i tur och ordning efter Fredrik Reinfeldt och Lars Lindblad ställde sig i kö för att skälla ut den kritiske Karl Sigfrid, som sedan tvingades utkvitteras.

Hanna Wagenius i Sydsvenskan

Hanna Wagenius är en ung liberal som lyckats få alltmer uppärksamhet i media och som jag har länkat till. Sydsvenskan har en artikelserie om partiernas vägval, där två personer för varje parti får representera två olika linjer för resp. parti. Idag är turen kommen till Centerpartiet, där Wagenius presenteras som representant för den nyliberala linjen.

Wagenius utgör ett hopp för framtiden.  Till skillnad från partikollegerna Fredrick Federley och Annie Johansson, som annars varit väldigt liberala, har hon fortsatt sitt motstånd mot Lex Orwell.

Men Wagenius förslag om sammanslagning av (C) och (FP) ställer jag mig kritisk till. Nu är jag ju partilös, men jag tycker att det är bra för den ideologiska dynamiken om det råder konkurrens mellan de borgerliga partierna, och fler alternativ för mig som väljare. (FP) har alltid velat framstå som mer vänster än (M), som det socialliberala alternativet. Kanske mindre aktuellt för partiet nu med tanke på ”de nya moderaternas” vänstervridning, men (FP):s identitet har under hela efterkrigstiden gått ut på detta. (C) har visserligen ingen rolig historia, men har som visats under senare år haft en förbluffande förmåga att förändras i liberal riktning. En fortsatt liberalisering tror jag hade varit svårare om (C) & (FP) blev ett parti.

(C) lämnar mer att önska i liberal väg, och partiledningens och riksdagsgruppens uppslutning kring Lex Orwell och Lissabonfördraget är bedrövlig. Men ska någon liberal förändring komma till stånd i något parti, har (C) trots allt goda förutsättningar. Det är också där som motståndet mot Lex Orwell har varit som störst bland de borgerliga partierna.