Månadsarkiv: april 2020

WHO har brustit i coronakrisen

President Trump går till attack mot WHO för sin bristfälliga hantering av coronaviruset. Trump själv har inte varit ett föredöme under denna kris. Det kom redan i mitten av januari varningar till honom från tjänstemän och rådgivare inom administrationen och underrättelsetjänsten om vad som var på gång, utan att han reagerade. Därefter har han hattat fram och tillbaka. Men här har han faktiskt rätt. Matt Ridley skrev om WHO för ett par veckor sedan. Läs här.

Ungerns väg mot diktatur

Den svenska regeringens förslag om utökade maktbefogenheter utan stöd i riksdagen under tre månader för coronabekämpning togs visserligen tillbaka efter kritiken från bl.a. Moderaterna och Vänsterpartiet, för att modifieras. Men ett väldigt oroväckande förslag.

Förslaget var dock inte, som en del gör gällande, ”precis som i Ungern”, än mindre är Sverige som helhet, sina brister till trots ”lika dåligt” eller ”bra” som Ungern. Det gäller även de andra västeuropeiska länder som tyvärr också försöker tänja på makten i coronakrisen genom liknande förslag (Norska regeringen fick backa något efter att bl.a. jurister röt ifrån). Ungern sticker fortfarande ut. Context matters.

Den svenska regeringens förslag var förfärligt illa nog som det var med oroväckande likheter med Ungern, ja, och skulle sätta oss på ett sluttande plan, men premiärminister Viktor Orbáns nya lag är betydligt mer omfattande och innehåller även restriktioner på yttrandefriheten. Den ger Orbán diktatoriska befogenheter. Sedan tidigare hamnar Ungern långt ner i rankningar som görs av bl.a. Freedom House, Human Freedom Index och Transparency International.

I maj förra året hade jag ett blogginlägg om Ungern utifrån boken ”Hej herr diktator” – Ungern under Orbán, en samling texter av svenskar och ungrare med Ulf Schyldt som redaktör. Bland punkterna var:

– Regeringskoalitionen samlar runt 50% av rösterna men har ändrat vallagarna så att de får två tredjedels majoritet i parlamentet och därmed kan ändra i grundlagen.

– Hög grad av korruption. Omfattande sammanflätning mellan regeringstrogna oligarker och regeringspartiet Fidesz, bl.a. i offentliga upphandlingar.

– Kritik av offentliga personer tillåts endast om det är ett legitimt allmänintresse, inte kränker personens värdighet och kritiken är ”nödvändig och proportionerlig”.

– Landets medier granskas av en ”granskningsmyndighet” där Fidesz har majoritet.

– Tidigareläggning av pensionsålder för domare för att bli av med äldre, mer självständiga sådana och istället utse nya, mot regeringen lojala domare.

– Författningsdomstolen får inte längre bedöma lagar efter deras innehåll, bara anmärka på tekniska fel.

– Presidenten får inte lägga in veto mot grundlagsändringar annat än på tekniska grunder.

När det gäller Orbáns nya lag kan man läsa en kritisk genomgång här.

Artikel i Washington Post av Dalibor Rohac om Orbáns lag.

Ledare av Maria Ludvigsson i Svenska Dagbladet om den svenska regeringens förslag.

Även den kanadensiska regeringen har försökt köra över parlamentet, dock utan framgång.