Månadsarkiv: oktober 2019

Trumps förräderianklagelser

Donald Trump har angripit såväl visselblåsaren i Ukrainaaffären som en Demokratisk kongressledamot och falskeligen anklagat dem för att vara förrädare. Det är oerhört allvarligt.

Conor Friedersdorf har en artikel i The Atlantic om anklagelsen mot kongressledamoten.

”The Framers wrote the Constitution as they did in part to guard against the possibility that Americans would elect a man so morally bankrupt and corrupt that he would falsely accuse political enemies of treason[…]

Afterward, Trump faced no consequences. Little wonder that he has now violated his oath of office again in the same manner. If he is not stopped, he will continue to violate the Constitution rather than defend it, and to levy false charges against Americans, flagrantly abusing the nation’s most powerful office.

His behavior is a form of civic poison. Trump degrades the Oval Office and sets a bad example for children. The Republicans working to keep him in power could have Vice President Mike Pence take over within weeks if they so chose. They prefer this moral abomination.”

Shikha Dalmia har en artikel i Reason om anklagelsen mot visselblåsaren.

”The president’s threats might prevent future whistleblowers from coming forward to expose executive abuse.”

Judar mot omskärelse

Apropå debatten om omskärelse av barn efter Centerpartiets beslut om att det ska vara förbjudet även på pojkar om det inte råder medicinska skäl. Läste för några år sedan en text med många citat från rabbiner under 1800- och 1900-talen som förkastade omskärelse på barn. Så här finns uppenbarligen utrymme för annan tolkning av religiös sed, precis som brukar vara fallet med flera saker inom världsreligionerna. En minoritet av reformjudar visserligen, men både i USA och Israel är det allt fler judiska föräldrar som inte låter omskära sina pojkar. Här en nyligen bortgången rabbin som angrep omskärelse.

Frågan om förbud har en komplexitet, men omskärelse av barn utan medicinska skäl är en moraliskt klandervärd handling. (Ja, de som försvarar seden anser att den bidrar till att man blir en bättre människa, så låt oss diskutera moral!) Jag förstår mig förstås inte på religion överhuvudtaget, men denna sedvänja är speciellt bedrövlig och det är ju som visats här fullt möjligt att vara troende jude utan att ställa upp på detta. Tydligen ökar invändningarna mot omskärelse bland troende judar och förhoppningsvis får denna reformrörelse spridning så att sedvänjan trängs tillbaka, precis som många andra konstiga och förtryckande religiösa seder har trängts undan i takt med att religioner reformerats och utvecklats.