Månadsarkiv: maj 2019

Vad händer i Ungern?

Jag var i Budapest i september och läste då boken ”Hej herr diktator” – Ungern under Orban, en samling texter av svenskar och ungrare med Ulf Schyldt som redaktör, utgivet av SILC (Swedish International Liberal Centre) förlag 2015. Jag har sammanställt några utdrag från boken nedan som en överblick över vad som hänt. Till det kan man även läsa landsrapport från Freedom House, redogörelse från London School of Economics and Political Science för pressfrihetens minskning under Viktor Orbans regering, och en artikel från The Atlantic om Orbans utbildningspolitik. En väldigt oroande utveckling, som bl.a. Sverigedemokrater vill tona ned och förminska. Det är bra att de svenska Moderaterna och Kristdemokraterna verkat för att utesluta Orbans parti Fidesz ur EPP-gruppen i Europaparlamentet.

– Regeringskoalitionen samlar runt 50% av rösterna men har ändrat vallagarna så att de får två tredjedels majoritet i parlamentet och därmed kan ändra i grundlagen.

– Hög grad av korruption. Omfattande sammanflätning mellan regeringstrogna oligarker och regeringspartiet Fidesz, bl.a. i offentliga upphandlingar.

– Kritik av offentliga personer tillåts endast om det är ett legitimt allmänintresse, inte kränker personens värdighet och kritiken är ”nödvändig och proportionerlig”.

– Kraftigt höjd skatt för internationella företag verksamma i Ungern, som ett sätt att återta kontrollen över landets ekonomi från utländska intressen.

– Statyer reses över Miklós Horthy (landets auktoritäre och antisemitiske riksföreståndare 1920-44).

– Regeringen delade ut landets främsta journalistiska belöning till Ferenc Szaniszló, känd för att sprida antisemitiska och antiromska konspirationsteorier i TV.

– Den nya grundlagen skyddar rätten till liv från befruktningsögonblicket.

– En regeringsföreträdare proklamerade i parlamentet 2013 att kvinnomisshandel kan avhjälpas om kvinnor bara gjorde sin plikt och föder tre-fyra barn. (Poliser skyller ofta på offren och ser brottet som något som bör hanteras inom familjen.)

– Trots löften om hårdare tag mot antisemitism har regeringen infört obligatorisk läsning för grundskoleelever av böcker skrivna av ungerska författare med tydliga kopplingar till nazismen.

– Romska barn segregeras regelmässigt i skolundervisningen, antingen genom att de föses ihop i särskilda klasser i vanliga skolor eller genom att placeras på särskolor för barn med inlärningssvårigheter och förståndshandikapp.

– Regeringen drar sig inte för att utan vidare sätta likhetstecken mellan flyktingar och migranter och terrorism.

– Ökad kontroll över och styrning av public service-media och utbildningsväsende.

– Större delen av övriga media kontrolleras av oligarker med kopplingar till Fidesz.

– Medieföretag måste registreras hos den nationella myndigheten för media och kommunikation, som kan dra in tillstånd som sanktion mot överträdelser av reglerna.

– Landets medier granskas av en ”granskningsmyndighet” där Fidesz har majoritet.

– 2014 utsågs Dániel Papp, en av det ultranationalistiska partiet Jobbiks grundare, till chef för en fond som finansierar alla public service-media i Ungern.

– Tidigareläggning av pensionsålder för domare för att bli av med äldre, mer självständiga sådana och istället utse nya, mot regeringen lojala domare.

– Författningsdomstolen får inte längre bedöma lagar efter deras innehåll, bara anmärka på tekniska fel.

– Presidenten får inte lägga in veto mot grundlagsändringar annat än på tekniska grunder.

– Högskolestudenter med bidrag ska tvingas stanna och arbeta i Ungern en viss tid efter examen.

– Religiösa samfund ska godkännas av parlamentet, som inte behöver motivera eventuellt avslag.

– Fångar har inte tillgång till oberoende medicinsk expertis för att fastställa eventuella övergrepp.

Valet till Europaparlamentet

Ja, då så har jag röstat i valet till Europaparlamentet. Jag har brukat kryssa Christofer Fjellner (M), men nu ställer tyvärr varken han eller Gunnar Hökmark upp längre. Nu kryssade jag Jörgen Warborn, trea på M:s lista, som verkar vara en hyfsad liberal och en självständig person, tillika entreprenör. Jag gillar inte Tomas Tobé, och jag har frågetecken och invändningar mot M, men tror att de kan vara ett liberaliserande inflytande inom EPP-gruppen. M vill också ge mindre pengar till EU än C och L. M ser ut att gå mot ett dåligt val. De har tre mandat nu, och därför känns det angeläget att försöka få in en vettig person som är valbar.

Fredrick Federley (C) gav prov på omdömeslöshet och brist på besinning när han dömde ut KD som att de inte kunde välja mellan ”liberala värderingar och diktaturfasoner”. Kritisera KD i sak, men detta var bara så lågt. Han kandiderar även till att bli ordförande för ALDE-gruppen efter att Guy Verhofstadt lämnar. Jag hoppas att han inte blir vald. Men även Verhofstadt är en person som visat prov på att sakna besinning.

Det är också problematiskt att som bl.a. C nu vill, försöka få med Emmanuel Macrons parti La Republique en Marche i ALDE. I gruppen finns redan en spännvidd mellan mer marknadsliberala och mer interventionistiska partier. Bland de förra finns estniska Reformpartiet, tyska FDP, danska Liberal Alliance och holländska VVD, som är partier jag hade röstat på. Men Macron är trots liberala drag starkt statsinterventionistisk och inte någon frihandelsvän. Den nya grupp som förmodligen kommer att bildas kommer att bli till det sämre, även om också EPP är en bred grupp med flera mindre bra partier. (Jo, jag föredrar Macron framför Le Pen och Orban. Hellre en liberal socialist framför en nationell socialist.) Här kan man läsa om att den nya gruppen kanske t.o.m. tar bort ordet ”liberal” som beteckning.