Månadsarkiv: augusti 2018

Våldtäkter och kultur

Häromveckan sände SVT:s Uppdrag granskning ett reportage om varför det inte funnits någon forskning kring våldtäkter när så många gärningsmän är födda utomlands. Det är en komplex fråga som inte bör avhandlas lättvindigt åt något håll. Det föranledde utrikeskorrespondenten Magda Gad att i en bra artikel i Expressen påtala att man i högre utsträckning borde ha talat med berörda kvinnor, inte minst de som lever i länder med omfattande hedersförtryck:

”Vi som jobbar i de här länderna vet mycket väl hur stora skillnaderna är vad gäller allt från kultur till synen på kvinnor, rättssystem och hur hela samhället är inordnat.

Det är ingen verklighet som ska döljas. Tvärtom måste den lyftas fram!

Främst naturligtvis för de kvinnor som dagligen lever i förtryck och som inte ens har lagen på sin sida om de blir misshandlade eller våldtagna.

I många länder är det till exempel den som blivit våldtagen som hamnar i fängelse eller på annat sätt blir bestraffad – för att ha haft sex utanför äktenskapet. Såvida det inte skedde inom äktenskapet förstås – då är det inget brott alls. Och om en kvinna kysser en man som hon inte är gift med kan hon dödas. Reglerna, kontrollen och åtskillnaden mellan könen är mycket hård.

Utan kunskap om dessa saker kan vi aldrig nå förändring.

Att olika människor sedan kan utnyttja sanningar och verklighetsbeskrivningar för egen agenda är ointressant.

Så tänker man i diktaturer där man censurerar.

I demokratier ska det finnas utrymme att lyfta både fakta och åsikter – och sedan argumentera och diskutera.”

Malcom Kyeyune skrev en väldigt bra artikel i tidskriften Kvartal där han även tog upp våldsbrott i största allmänhet och hur de börjat få en ny karaktär:

”Gemensamt för detta våld är att det är socialt. Vi talar inte om enskilda galningar, utan om ofta tämligen stora grupper människor som begår extremt grova våldshandlingar tillsammans.”[…]

”Den plåga som Sverige – och många andra länder i väst som haft en stor invandring – verkligen lider av i dag är inte en ökad brottslighet, inte per se. Det stora problemet är snarare den sortens gruppdynamik som våldet i samhället börjar anta. Gäng som hänger på offentliga platser och trakasserar folk ur majoritetsbefolkningen och minoriteter som ligger längre ner på hackordningen än en själv.”

Uppdatering: Läs även Cecilia Blombergs artikel i Kristianstadsbladet den 28 augusti.

”[E]nligt UN Women utsätts afghanska flickor och kvinnor återkommande för våld och gatutrakasserier. Rapporten ”Living with Violence: A National Report on Domestic Abuse in Afghanistan” (mars 2008) från Global Rights visade att 87 procent av kvinnorna utsätts för fysiskt, sexuellt eller psykologiskt våld under sin livstid och Women and Children Legal Research Foundation visade i studien ”Research on Sexual Harassment Against Women” (2015) att 90 procent av de tillfrågade kvinnorna hade blivit sexuellt trakasserade på offentlig plats i Afghanistan.”

Den ryska oppositionens möjligheter

Se detta fina föredrag på 11 minuter av den mycket vältalige liberale ryske politikern Vladimir Kara-Murza om den ryska oppositionens möjligheter. Kara-Murza arbetade med den mördade oppositionspolitikern Boris Nemtsov och han har själv utsatts för mordförsök i form av förgiftning två gånger, där han drabbades av multipel organkollaps och hamnade en tid i koma. Kara-Murza är ett av hoppen i kampen mot Putinregimen. Föredraget hölls på Oslo Freedom Forums konferens i New York september 2017.

Kara-Murza skrev den 2/8 i Washington Post om hur Putinregimen försöker lägga locket på utredningen av mordet på Boris Nemtsov.

Jag skrev här på bloggen i mars om PutinCon, en konferens om Putinregimen, där Kara-Murza var en av deltagarna tillsammans med bl.a. Garry Kasparov.

2013 intervjuade jag grundaren av Oslo Freedom Forum och The Human Rights Foundation, Thor Halvorssen.