Månadsarkiv: maj 2015

Ständigt denne Piketty

Man bör kanske ha läst en bok som man har åsikter om, men det är inte alltid tiden räcker till och man får då förlita sig på de kritiker man vet är seriösa och trovärdiga. En sådan bok är vänsterekonomen Thomas Pikettys Capital in the Twenty-First Century. Dessutom ger de idéer ur boken som Piketty själv, liksom hans anhängare återger i olika sammanhang, en klar bild av vad det är han vill ha fram.

Det finns anledning att uppmärksamma Piketty kritiskt p.g.a. det frälsaraktiga mottagandet han fått i media, inte minst i Sverige. Jag har tidigare haft anledning att kritisera den partiska vänstervinklingen i flera av Sveriges Televisions samhällsdokumentärer. Nu på sistone har vi kunnat se det igen. I en dokumentär om nya teorier inom nationalekonomin fick Piketty och andra på vänstersidan stå helt oemotsagda. Naturligtvis bör ett program av det här slaget redovisa Pikettys idéer, men kritiska motfrågor till Piketty måste ställas och alternativa förklaringar av andra ekonomer ges utrymme om man är seriös.

Timbro Medieinstitut har kritiskt granskat SVT:s dokumentär, liksom tidigare program, och tar upp svenska vänsterjournalisters roll i produktionen av dessa. Malin Sahlén, ekonom på Timbro, skrev en krönika i Svenska Dagbladet med anledning av dokumentären där hon sågar Piketty.

Krönika av Johan Norberg från maj förra året i SvD där han kritiserar Piketty.

Kritisk recension av Pikettys bok av Richard Epstein.