Månadsarkiv: september 2014

Jag röstar på Centerpartiet

…i valet till riksdagen och kommunfullmäktige, och Moderaterna till regionfullmäktige. Som fallet var även inför förra valet är det uteslutet att jag röstar på (M) i riksdagsvalet. Alla Allianspartierna (liksom andra) har brustit i integritetsfrågorna, men därutöver behandlade Fredrik Reinfeldt (jämte M-gruppledaren Lars Lindblad och ett trettiotal ledamöter) riksdagsledamoten Karl Sigfrid på ett vedervärdigt sätt inför omröstningen om FRA-lagen, genom utskällning och tvångsutkvittering. Detta samtidigt som Reinfeldt vid annat tillfälle sa ”att det är bäst för alla att debatten lägger sig” beträffande FRA-lagen.

Datalagringsdirektivet ogiltigförklarades av EU-domstolen som varande i strid med de mänskliga rättigheterna. Denna fråga har justitieminister Beatrice Ask begravt i en utredning till efter valet.

Lissabonfördraget, som vidgar EU:s etatism och gör EU allt mer bredare och trubbigare, i motsats till många borgerligas målsättning om ett ”smalare och vassare” EU, röstades igenom i riksdagen utan föregående debatt inför medborgarna. Dessutom hade EU självt satt som villkor att faller fördraget i ett land, faller det helt. I Irland röstades först förslaget ner i en folkomröstning, därefter gjorde man en ny folkomröstning, där EU pumpade in pengar på ja-sidan för att ”sälja in Europa till irländarna”, och förslaget gick igenom. Dessförinnan hade det snarlika förslaget till ”EU:s konstitution” röstats ner i folkomröstningar i Frankrike och Nederländerna.

Dessa är några mycket allvarliga frågor där Alliansen har brustit. Det finns mycket mer jag är oenig om med alla partier, men samtidigt har Alliansen lyckats bryta en socialdemokratisk makthegemoni, sänkt skatter, öppnat upp för privata alternativ, ökat invandringen mm, vilket gjort landet lite friare och ökat förutsättningarna för en bättre ekonomi. Det är också min förhoppning att nya liberala krafter kan väljas och driva den frihetliga riktningen vidare.

Lyckligtvis finns det i Malmö, där jag bor, sådana kandidater. Centerpartiets avdelning där har en ny generation av duktiga, energiska och självständiga liberaler, och Lilla Torg-Centern, som är ett forum för liberal idédebatt öppet för alla, fyller en viktig funktion. Malmöcentern är en ambitiös nytändning som förtjänar stöd. Dessutom är det bra att ett stort Moderat parti balanseras inom det borgerliga blocket. Jag kryssar Niels Paarup-Petersen till riksdagen, och Nova-Jeanette Nilsson till kommunfullmäktige. Till regionfullmäktige kryssar jag dock Rickard Wendel (M), som ett uppmuntrande stöd för en stadig liberal som f.n. sitter i både kommun- och regionfullmäktige.

Johan Norberg skriver om S-styret i Malmö dagens Svenska Dagbladet. De rödgröna måste bort från makten.

På SVT:s valkompass kan man se vilka kandidater som matchar en bäst, även om man får ta den, liksom anda valkompasser, med en nypa salt. Det är ett urval frågor och en del kan besvaras på olika sätt pga frågans utformning.