Månadsarkiv: juli 2013

Shakespeare var banbrytande

Har tidigare tagit upp William Shakespeare här och här. Shakespeare var briljant och banbrytande på många plan. Huruvida det var han eller Edward de Vere, eller någon annan/några andra som skrev pjäserna är en diskussion jag lämnar därhän.

Shakespeare var unik för sin samtid i att belysa maktens lockelser, korruption, begränsning och demokratisering. Det var revolutionerande och får sägas ha haft betydelse för den gryende liberalismen. Tyrannen Rikard III blir offer för sitt eget godtyckliga styre. Paranoian växer med makten, ett öde som till slut drabbar alla tyranner. Henrik V är en mildare regent. Inför slaget vid Azincourt går han under natten förklädd för att lyssna på sina soldaters tankar och känslor inför det förestående slaget. Han vill förstå dem och vinna deras förtroende. Men om han nu kan prata med folket som om han vore en av dem, varifrån kommer hans rätt att vara kung? Hans makt demokratiseras, men vad skiljer honom från alla andra och varför ska han styra?

Vid sidan om detta var Shakespeare även en lysande författare av komedier och sonetter. På The Atlasphere skrev Michelle Fram Cohen en väldigt bra artikel som lyfter fram att Shakespeare huvudsakligen inte skrev tragedier, utan komedier, men också om hur tragedierna kan omvärderas.

”From a historical perspective, Shakespeare’s view of man is a quantum leap from the Middle Ages. Man is no longer a two-dimensional sinner or saint in a morality play like Everyman, or a brainless pleasure-seeker in a satire like Canterbury Tales, but a three-dimensional human being living on earth. God never plays a major role in Shakespeare’s plays and several of them take place in pagan Greece. Ulysses himself makes an appearance to present a logical view of the universe.”(…)

”When Shakespeare’s entire oeuvre is examined, what emerges is a linguistic, artistic, and psychological genius.”(…)”The perceptiveness and depth of his portrayal of a vast variety of characters from all walks of life leave no doubt about his psychological insight. His plays express vividly the souls of heroes and villains alike.”

Kenneth Branaghs lysande filmatisering av Mycket väsen för ingenting.