Månadsarkiv: augusti 2012

Förbjud omskärelse på barn

Det pågår en intensiv debatt om omskärelse av barn, ja pojkar närmare bestämt, på bl.a. Newsmill (exempelvis ett bra inlägg här av Per Dannefjord & Eduardo Grutzky). Omskärelse av flickor fördöms tämligen enhälligt i de flesta länder.

Då vissa religioner genomför omskärelse på pojkar, anser många, även ateister, att man i religionsfrihetens namn måste tillåta detta. Det anses att föräldrar har rätt att uppfostra sina barn utifrån sina egna värderingar. Likaså att föräldrar har rätt att låta barnen delta i aktiviteter, som exempelvis sport, där risker för skador kan uppstå.

Det är riktigt att föräldrar har rätt att uppfostra sina barn utifrån sina värderingar. Skillnaden mot omskärelse är att de värderingarna kan du som vuxen vända dig mot. En omskärelse är oåterkallelig och definitiv. Man är ”märkt” i sin kroppsliga och sexuella identitet vare sig man vill det eller ej. Att många omskurna vuxna inte ser några problem med det är ingen tröst för de som gör det. Man kan som vuxen, myndig person ta beslutet om man vill omskära sig.

Precis som föräldrar inte får utsätta sina barn för stora risker i samband med exempelvis fritidsaktiviteter, eller utsätta dem för systematisk kränkning och mobbning, eller tatuera dem eller skära av vilka kroppsdelar det vara månde, ska varken de eller någon annan få genomföra omskärelse som inte är medicinskt motiverad.

Sydsvenskans ledarsida skriver i sitt försvar av omskärelse i religionsfrihetens namn att ”Ur ett liberalt perspektiv är saken enkel.” Nej, ur ett liberalt perspektiv är det barnens rätt till sin kroppsliga integritet som går före föräldrarnas påstådda rätt att omforma den definitivt.

Tramset om xenofobi som ventilerats på fler ställen kan vi lämna därhän. Inga sedvänjor, hur etablerade de än är, får tillåtas innebära definitiva förändringar av ett barns kropp, lika lite som att man har rätt att prygla sina barn. Om förbud mot omskärelse försvårar religionsutövning: good riddance! Det är i alla fall ingen inskränkning i religionsfriheten, lika lite som förbud mot människooffer är det.

Den Moderata kommunpolitikern i Malmö, Elisabeth Elgh, har på Sydsvenskans debattsida argumenterat för ett förbud mot omskärelse här (bl.a. med anledning av en tysk domstols förbud) och med replik här. De tre, förutom Sydsvenskans ledare, som hon svarar, kommer alla in  frågor som antingen är irrelevanta eller underordnade den grundläggande principen att ingen har rätt att göra permanenta fysiska ingrepp på barn som inte är medicinskt motiverade.

John-Gunnar Forsberg skriver att omskärelse ”har utförts under årtusenden utan protester från de omskurna”. Tja, omskärelse på flickor, eller misshandel av hustrur har utförts under årtusenden utan protester från de omskurna och slagna.

Brith Aspenlind skriver: ”Och om omskärelse av judiska pojkar som sker på åttonde dagen är misshandel –  när en liten del av töjbar hud snabbt skärs bort – vad är då en abort?” Jaha, då kan man ju också säga att om prygel i uppfostringssyfte är misshandel, vad är då en abort? Om nu Aspenlind ogillar aborter är det inget argument för att lindrigare misshandel ska tillåtas. F.ö., abort på åtminstone ett tidigt stadium är en rätt som kvinnan har. När abort ska få genomföras är en avvägningsfråga, men principiellt finns rätten till abort.

Sara Johnsdotter svarar också anhängarna till omskärelse om de sexualfientliga motiven som funnits framförallt i Nordamerika, och som varit en kvarleva sedan 1800-talet, och inte enbart var något som förekom bland judar och muslimer. Motivet var att kuva sexualiteten, precis som det varit fallet där omskärelse på flickor förekommer. Lyckligtvis har omskärelse av pojkar minskat betydligt i Nordamerika, och upphörde rutinmässigt i Australien på 70-talet, även om det fortfarande förekommer hos en mindre del av befolkningen. Stolleriet trängs tillbaka.