Månadsarkiv: juni 2012

Obamacare och HD:s tvetydiga beslut

För några år sedan skrev jag ett blogginlägg om att amerikansk sjukvård inte behöver mer socialism. Sjukvården har stora problem, men det beror inte på för mycket marknadsekonomi, utan på för lite. Den amerikanska sjukvården är redan partiellt socialiserad och sönderreglerad. Det finns en väg därifrån i marknadsliberal riktning, som exempelvis John Cochrane på Cato Insitute beskrev i denna artikel nyligen.

Obamaadminstrationens förslag till sjukvårdsreform, den s.k. Obamacare, går vidare i socialistisk riktning. Högsta domstolen har nu beslutat att det inte strider mot författningen med röstsiffrorna 5-4. Det var ett tråkigt besked. Samtidigt är beslutet tvetydigt och klurigt, och några av motiven bakom beslutet är bättre än andra.

Striden har framförallt gällt The Individual Mandate, som påtvingar medborgarna en obligatorisk försäkring. Det har med rätta av motståndarna ansetts som författningsstridigt, då ingen får tvingas köpa en viss vara eller tjänst. HD ansåg inte mandatet som förenligt med The Commerce Clause, vilket är en seger. Klausulen är problematisk, då den reglerar handel, men tvingar å andra sidan inte någon att idka handel, därav HD:s motivering. Däremot godkänner HD mandatet som en form av skatt (trots Obamas tidigare dyra försäkringar om motsatsen), vilket är ett nederlag och något av goddag yxskaft. Timothy Sandefur på libertarianska Pacific Legal Foundation, förklarar mer här. En annan ljuspunkt i det annars nedslående beslutet är att Medicaids expansion begränsas. Se här.

Det är naturligtvis högst oklart hur framtiden ter sig för de konstitutionella förutsättningarna för friheten i USA, men det är viktigt att det förs en diskussion om Obamacares oförenlighet med författningen och att HD åtminstone inte var fullständigt likgiltigt för alla konstitutionella principer, hur dystert dess slutgiltiga beslut än blev.

Kred till de fyra domarna Antonin Scalia, Anthony Kennedy, Clarence Thomas & Samuel Alito, som röstade mot, och i sin reservation framlade frihetliga konstitutionella idéer. Ilya Shapiro på Cato Insitute skriver om chefsdomaren John Roberts, som tidigare förväntades rösta mot. Roger Pilon från samma tankesmedja skriver om den nya s.k. skatten som HD nu beslutat om, och som saknar grund i författningen.

Det tråkiga är att Republikanerna inte har några konkreta förslag att förändra sjukvården i marknadsliberal riktning. Men debatten om författningen och friheten lär fortsätta, vilket är bra.

Ray Bradbury varnade för den allsmäktiga staten

Den berömde amerikanske författaren Ray Bradbury avled i tisdags, 91 år gammal. Hans mest kända verk är Fahrenheit 451, utgiven 1953, som skildrar ett framtida totalitärt samhälle där böcker är förbjudna och brandkåren rycker ut för att bränna de böcker som hålls gömda. Boken filmades i England 1966 i regi av Francois Truffaut. Jag läste boken i sena tonåren och såg den välgjorda filmen något senare.

I denna artikel i libertarianska Reason beskriver Charles C Johnson Bradburys syn på staten även generellt i dagens samhälle, som exempelvis här i intervjuer på 90-talet:

”“I think our country is in need of a revolution,” Bradbury told the L.A. Times. “There is too much government today. We’ve got to remember the government should be by the people, of the people, and for the people.” He told Time a week later, “I don’t believe in government. I hate politics. I’m against it. And I hope that sometimes this fall, we can destroy part of our government, and next year destroy even more of it. The less government, the happier I will be.””[…]

”Bradbury devoted much time to warning about the tyranny of both the majority and the minority, which “both want to control you.””

Vid 5:32 får man även se när ledaren för brandkåren tar fram Aristoteles Etik och fnyser åt dem som tror att de är bättre. “We all have to be alike”, säger han till huvudpersonen Montag.