Oroliga föräldrar ger oroliga barn

Bloggen Classically Liberal skriver om rapporter som tar upp den ökade oron bland amerikanska föräldrar som gör att de i allt mindre utsträckning låter sina barn ta sig till skolan själva.

”The CDC, in 2001 reported that: ”Thirty years ago, the sight of children walking or biking to school was common. In fact, nearly 90% of children who lived within a mile of school used active transportion (i.e., walking or bicycling) as their primary mode of travel. In recent years, the rate of active transport has declined dramatically.” By 2005 the CDC reported, ”Today, fewer than 15% of children and adolescents use active modes of transportation”.”

Olika förklaringar till varför allt färre barn tar sig till skolan själva utreds. Färre och större skolor på längre avstånd från många elevers bostäder är en faktor, men samtidigt har antalet barn som tar sig till skolor som ligger nära deras hem också minskat. Man tittar på väderstatistik under trettio år, men inga märkbara förändringar har skett där. Våldsbrott mot barn har minskat under samma period, och kidnappningar är fortfarande sällsynta och minskar. De sistnämnda företas oftare av släktingar eller nära bekanta till barnet än av främlingar. Vidare behandlas trafiksituationen och antalet olyckor. Trafiken har ökat under trettioårsperioden, men samtidigt har olyckor med såväl bilister som cyklister och gångtrafikanter minskat. Dock får man här räkna med att eftersom färre barn tar sig själva till skolan bidrar det till att dra ner olyckssiffrorna.

Den främsta förklaringen till varför det blivit så här är snarare en omotiverad rädsla bland föräldrar att det ska hända deras barn något, och som underblåses av skrämmande reportage i media och filmer/TV-serier, men som överdimensionerar företeelser som egentligen är ovanliga. Oron finns i alla länder, och jag har hört om liknande som redovisats ovan beträffande USA även i Kanada. I Nordamerika är städerna och dess förorter ofta uppbyggda på ett annat sätt än i Europa. Bilen är oftare ett måste generellt, men samtidigt ökar oron även här bland föräldrar.

Problemet med dessa tendenser är att oroliga föräldrar gör sina barn oroliga i onödan, och samhället utvecklas mer till ett där tilltron till varandra minskar och att man fruktar mer av sin omgivning än vad som är motiverat. Lägg därtill en alltmer omhändertagande stat och övervakningssamhället, så ser förutsättningarna för framtida självständiga och trygga individer mer dystra ut.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s