Månadsarkiv: april 2012

Oroliga föräldrar ger oroliga barn

Bloggen Classically Liberal skriver om rapporter som tar upp den ökade oron bland amerikanska föräldrar som gör att de i allt mindre utsträckning låter sina barn ta sig till skolan själva.

”The CDC, in 2001 reported that: ”Thirty years ago, the sight of children walking or biking to school was common. In fact, nearly 90% of children who lived within a mile of school used active transportion (i.e., walking or bicycling) as their primary mode of travel. In recent years, the rate of active transport has declined dramatically.” By 2005 the CDC reported, ”Today, fewer than 15% of children and adolescents use active modes of transportation”.”

Olika förklaringar till varför allt färre barn tar sig till skolan själva utreds. Färre och större skolor på längre avstånd från många elevers bostäder är en faktor, men samtidigt har antalet barn som tar sig till skolor som ligger nära deras hem också minskat. Man tittar på väderstatistik under trettio år, men inga märkbara förändringar har skett där. Våldsbrott mot barn har minskat under samma period, och kidnappningar är fortfarande sällsynta och minskar. De sistnämnda företas oftare av släktingar eller nära bekanta till barnet än av främlingar. Vidare behandlas trafiksituationen och antalet olyckor. Trafiken har ökat under trettioårsperioden, men samtidigt har olyckor med såväl bilister som cyklister och gångtrafikanter minskat. Dock får man här räkna med att eftersom färre barn tar sig själva till skolan bidrar det till att dra ner olyckssiffrorna.

Den främsta förklaringen till varför det blivit så här är snarare en omotiverad rädsla bland föräldrar att det ska hända deras barn något, och som underblåses av skrämmande reportage i media och filmer/TV-serier, men som överdimensionerar företeelser som egentligen är ovanliga. Oron finns i alla länder, och jag har hört om liknande som redovisats ovan beträffande USA även i Kanada. I Nordamerika är städerna och dess förorter ofta uppbyggda på ett annat sätt än i Europa. Bilen är oftare ett måste generellt, men samtidigt ökar oron även här bland föräldrar.

Problemet med dessa tendenser är att oroliga föräldrar gör sina barn oroliga i onödan, och samhället utvecklas mer till ett där tilltron till varandra minskar och att man fruktar mer av sin omgivning än vad som är motiverat. Lägg därtill en alltmer omhändertagande stat och övervakningssamhället, så ser förutsättningarna för framtida självständiga och trygga individer mer dystra ut.

Slaveriet i Mauretanien

Slaveri förekommer alltjämt i olika delar av världen, men knappast något land har ett så omfattande slaveri som Mauretanien. Mellan 10 och 20 procent av en befolkning på 3,4 miljoner är slavar. I ett rörande reportage från CNN skildras slaveriet där, med fokus på tre modiga personer, en före detta slavägare och en före detta slav som tillsammans grundade en abolitionistisk organisation, och en kvinna som hade modet att rymma och även kräva att hennes forna slavägare skulle ställas inför rätta, det senare tyvärr något som knappast kommer att ske.

Slaveriet avskaffades formellt i landet 1981, men inget har gjorts för att komma till rätta med det omfattande slaveriet som fortsätter de facto. 2007 blev det olagligt att äga slavar, men endast en slavägare har fällts i domstol. Regeringen låtsas som alla är fria, och abolitionister och rymmande slavar trakasseras av polis och myndigheter.

Slaveriet har genomsyrat det mauretanska samhället i sekler. Landet är extremt fattigt och många bor på isolerade platser. För de slavar som rymmer finns små möjligheter till försörjning, och de betraktas nedlåtande av omgivningen. Statusen mellan slavar varierar också. Hör man till en förmögen familj har man det i regel bättre ställt. Många slavar förstår heller inte att deras situation är orättvis. De har blivit hjärntvättade att deras tillstånd är naturligt.

”Slave masters in Mauritania exercise full ownership over their slaves. They can send them away at will, and it’s common for a master to give away a young slave as a wedding present. This practice tears families apart; Moulkheir never knew her mother and barely knew her father.

Most slave families in Mauritania consist of dark-skinned people whose ancestors were captured by lighter-skinned Arab Berbers centuries ago. Slaves typically are not bought and sold — only given as gifts, and bound for life. Their offspring automatically become slaves, too.”

Den forne slavägaren och numera abolitionisten Abdel berättar om att han redan som sjuåring fick välja en slavpojke. Det var som att ha en leksak som man kunde förlöjliga och skratta åt. Ännu idag förstår inte hans förre slav sin frihet, och säger aldrig något avvikande från Abdel. Dock har fler före detta slavar börjat inse hur orättvist de haft det. De får hjälp av abolitionistorganisationer, där bl.a. skolgång tillhandahålls åt barnen. Kvinnor uppmuntras att sy och sälja kläder för att kunna försörja sig och bli mer självständiga.

Abdel fick gå i en skola i huvudstaden Nouakchott, där en lärare uppmanade honom att gå till det franska kulturcentret och läsa böcker där.

”In a book on the subject of human rights, pulled from the library’s shelves almost at random, Abdel found the idea that would alter his life forever:

Men are born and remain free and equal in rights.

Abdel read the line again and again.

“I started to ask myself if lies were coming out of this book,” he told us, “or if they were rather coming out of my very own culture.”

Once this seed — a question that would undo his entire world — had been planted in his mind, he couldn’t stop it from growing. By 16, he returned to his family’s nomadic settlement in the desert to tell his slaves that they were free. He was shocked by their response.

They did not want to be free, he recalled. Or they didn’t know what freedom was.

His mother told him to stop being silly — that the slaves needed the family to take care of them and that this was the natural order of the world, the way it always would be.

But Abdel was becoming ever more set in his belief that slavery was wrong — that the rights of his slave, Yebawa, were no different from his own.”

Den före detta slaven Boubacar, som träffade Abdel och tillsammans med denne grundade SOS Slaves:

”Boubacar, the other SOS founder, later would tell us that when masters grant freedom to their slaves, in a perverse way they are actually serving to further enslave them. “Freedom is not granted,” he said. “When freedom is granted by the master you remain dependent, grateful.”

Freedom is something that must be claimed.”

Det är ändå positivt och inspirerande att det finns frihetshjältar som vågar utmana slaveriet och förklara varje människas rätt att vara fri.