Månadsarkiv: februari 2012

Immaterialrätt och naturrätt

När det gäller immaterialrätten har jag i likhet med flera andra klassiska liberaler haft en kluven inställning, som legat i linje med bl.a. Johan Norbergs tankar för några år sedan. Bland liberaler har debatten varit stor och helt olika positioner har intagits. Jag har alltmer funnit kritikernas argument starkast i denna viktiga och intressanta diskussion, som jag fortfarande lämnar öppen.

1990 skrev Tom Palmer från Cato Institute en artikel i Harvard Journal of Law & Public Policy där han från libertariansk naturrättslig grund kritiserade immaterialrätten. Timothy Sandefur skrev en artikel 2007 i Journal of Ayn Rand Studies som även den kritiserar immaterialrätten ur naturrättslig synvinkel, men med mer fokus på Ayn Rand och varför hon hade fel i ämnet utifrån sin egen filosofi.

Konsekvenserna för rättssäkerheten och integriteten har blivit allvarliga som en följd av en för dagens IT-samhälle illa anpassad upphovsrätt. I tidskriften Reason skrev Matt Ridley att Nederländerna och Schweiz under andra halvan av 1800-talet saknade patenträtt, men ändå blomstrade ekonomiskt och teknologiskt. Samtidigt har många 1900-talsuppfinningar aldrig patenterats:

”There is little evidence that patents really drive inventors to invent. In the second half of the 19th century, neither Holland nor Switzerland had a patent system, yet both countries flourished and attracted inventors. The list of significant 20th-century inventions that were never patented includes the automatic transmission, Bakelite, ballpoint pens, cellophane, cyclotrons, gyrocompasses, jet engines, magnetic recording, power steering, safety razors, and zippers. By contrast, the Wright brothers effectively grounded the nascent aircraft industry in the United States by enthusiastically defending their 1906 patent on powered flying machines.”

Men i likhet med Ridley tycker jag också att givet dagens regleringar vore det mycket svårt för läkemedelsindustrin att utveckla nya läkemedel utan patenträtt. Immaterialrätten har flera beståndsdelar. Vissa är lättare att reformera eller avskaffa än andra.

Den ekonomiska friheten i världen

Nu finns den årliga rankningen av den ekonomiska friheten i världens länder som görs av The Heritage Foundation i samarbete med Wall Street Journal uppe på deras hemsida. Även om det finns vissa problem med sådana här rankningar, illustrerar de ändå tendenser.

Toppländerna är desamma som förra året. USA fortsätter föga förvånande sin nedgång till tionde plats. Alla de nordiska länderna går bakåt, förutom Island, som efter krisen rest sig, ironiskt nog med en vänsterregering, medan Danmark trots borgerlig regering gått mest bakåt, även om det fortfarande leder. Men att den tidigare danska regeringen i likhet med vår Alliansregering har varit ideologiskt urvattnad var känt, och här är resultaten. Förhoppningsvis vitaliseras den idépolitiska debatten i Danmark bland de borgerliga när de nu är i opposition. Framgången för Liberal Alliance i valet ger förutsättningar för det.

Som tidigare ligger Zimbabwe och Nordkorea i botten, fast glädjande är att det pekar uppåt för Zimbabwe.