Månadsarkiv: december 2011

Indiska kastlösa gynnas av kapitalismen

I dagens International Herald Tribune finns en artikel om hur de kastlösa i Indien gynnats av de ekonomiska liberaliseringar som inleddes 1991, och som även höjt levnadsstandarden för väldigt många indier generellt. Som en kastlös företagare säger: ”We are fighting the caste system with capitalism.”

De liberala reformerna har lett till att andelen invånare som faller under det indiska fattigdomsstrecket har minskat med ca 35 procent, vilket innebär att om denna minskning inte hade skett hade ca 300 miljoner indier varit fattiga idag. Och ändå återstår väldigt mycket att göra i liberal riktning. I de delstater som har liberaliserat mest, som exempelvis Andhra Pradesh, Karnataka och Tamil Nadu, har fattigdomen minskat mest, till skillnad från de minst liberaliserade delstaterna, som exempelvis Bihar och Uttar Pradesh. (Läs mer i Johan Norbergs Till världskapitalismens försvar)

Christopher Hitchens, R.I.P.

Journalisten och författaren Christopher Hitchens har avlidit efter en längre tids cancer. Jag har länge uppskattat denne stridbare och självständige intellektuell, med en vasshet påminnande om H.L. Mencken. Jag har inte alltid hållit med honom, men hans välformulerade, skarpa och genomtänkta attacker på religion har tilltalat mig, liksom hans frihetliga ådra i många andra frågor. Han började som radikal socialist, men rörde sig i frihetlig riktning utan att anamma någon speciell ideologi. Han tyckte att den libertarianska tidskriften Reason under Virginia Postrels redaktörskap gav honom mer att läsa än många andra tidskrifter. Hans respekt för upplysningen och den amerikanska revolutionens idéer, där han bl.a. avhandlat Thomas Jefferson och Thomas Paine, var stor och grundmurad.

Böcker som God is not great och The Missionary Position: Mother Teresa in Theory and Practice (sistnämnda recenserad här) utgör exempel på hans briljanta och skarpa angrepp på religion och inte minst den katolska kyrkan.

Både Hitchens och Stephen Fry är lysande i en debatt: Is the Catholic church a force for good in the world?

Hitchens om de tio budorden.

Hitchens samlingssida med böcker, artiklar, mm.

”Call me old-fashioned if you will, the idea of mandatory, compulsory love has always struck me as a rather sickly one, or even a sinister one, especially when it originates as an injunction from a godhead of whom we are also supposed to be afraid. To be ordered to love someone of whom you have to be in dread is a form of sadomasochism. It’s the essence of Orwell’s Big Brother god. It’s not enough to obey, you have to love the obeisance as well. It’s the seedbed of the totalitarian. Love cannot be exacted.”

Thatchers betydelse för brittisk film

Margaret Thatcher var en av Storbritanniens bästa premiärministrar. Hennes liberala reformer fick även betydelse för filmindustrin. I Financial Times pratar männen bakom några av de största brittiska filmsuccéerna bl.a. om Thatcherårens betydelse för entreprenörsandan. (Tipstack Mats)

Läs även Mattias Svenssons utmärkta artikel om Thatcher.