Månadsarkiv: juni 2011

Den grekiska tragedin är också europeisk

I sin artikel om Greklandskrisen i tidskriften Neo, nr 3-2010 (ej online), skrev nationalekonomen Erik Lakomaa om att ekonomen Milton Friedman 2002 uppmanade de länder som infört euron som valuta att magasinera de gamla sedlarna och mynten, så att de snabbt skulle kunna användas igen. Det var ingen dum idé. Som jag också minns från när jag var med och kampanjade mot euron i borgerliga Medborgare mot EMU under den svenska folkomröstningen anfördes att Friedman även sa att EMU kommer att kollapsa inom 15 år.

Lakomaa förespråkade att det bästa vore att Grekland fick lämna EMU och återgå till drachman, och att denna skulle vara en flytande, marknadsvärderad valuta. Därmed skulle valutan sjunka i värde och exporten kunna ta fart och strukturera om ekonomin. Misskötsel av ekonomin skulle leda till att räntan höjdes, något som idag blockeras av den Europeiska centralbankens gemensamma ränta. I Sverige innebar övergången från fast växelkurs till flytande att vi lättare kunde ta oss ur 90-talskrisen. En efterföljande debatt om Lakomaas artikel fördes mellan Stefan Fölster och Lakomaa. Fölsters invändningar här och Lakomaas svar här.

Grekland kommer att få det mycket svårt att sanera sin ekonomi. Helt klart måste privatiseringar, minskade offentliga utgifter och effektivisering av offentlig förvaltning till, liksom bekämpning av korruption, men för att undvika att den skenande statsskuldens räntor äter upp alla skatteintäkter, krävs enorma nedskärningar i den offentliga sektorn. Det är politiskt väldigt svårt i det landet, och med fortsatta lån och behållandet av euron skulle det innebära lönesänkningar med konsekvensen att hundratusentals personer förmodligen inte kommer att ha råd att bo kvar i sina hem, enligt Lakomaa. Skattehöjningar å sin sida hämmar den ekonomiska återhämtningen och tränger ut företag och kapital ur landet.

I Tyskland höjs allt fler röster, bland dem liberala FDP:s ekonomiske talesman Frank Schäffler, att Grekland borde få lämna EMU. Men tyvärr finns det för mycket prestige bakom EU och EMU att många inom EU skulle dra sig in i det längsta för att det skulle ske. Man är rädda att EU-bygget skulle hotas om länder skulle få lämna EMU.

Nyligen publicerade Der Spiegel en lång artikel, How the Euro Became Europe’s Greatest Threat, som behandlar krisen i Grekland och dess konsekvenser för EMU och EU. (Tipstack Jonas) Artikelförfattarna förespråkar att Grekland lämnar EMU:

”Since then, the monetary union has been on the brink of collapse. Far from growing together economically, Europe has in fact grown even further apart. As a result, the chances that the euro will survive in its current form are slimmer than ever. Politicians who ignore the laws of economics cannot go unpunished in the long run.

If national currencies still existed, countries like Greece and Portugal could resort to a proven means of reducing their lack of competitiveness. They would simply have to devalue their drachma or their escudo, and then the laws of supply and demand would see to it that the flow of commodities was diverted.

The prices of Greek and Portuguese products would go down to make them more marketable abroad. At the same time, money would be worth less in Athens or Lisbon, so that residents of those countries could afford to buy fewer imported goods. This would be beneficial for the trade balance. Exports would rise and so would the foreign currency revenues, allowing the countries to service their debts more effectively. Not the government but the markets would reduce economic imbalances.

But in a monetary union, the exchange rate is no longer available as an adjustment valve. Instead, the member countries must regain their competitiveness in different ways, namely by imposing tough austerity measures and reducing wages and prices. In a monetary union, it is up to the governments to enforce what the exchange rate would do in a system of competing currencies.”

Om EU fortsätter som hittills, med det ena åtgärdspaketet efter det andra, skulle följden bli en permanent omfördelning mellan länderna:

”The alternative to the breakup of the monetary union is hardly any less threatening, leading as it does directly to a transfer union. After a year of Greek bailouts, the beginning is already underway, and starting in 2013 the planned permanent bailout fund, the ESM, (which EU finance ministers approved on Monday) will be yet another step on this dangerous path.

The end result could look something like this: The deficit countries would require permanent financing from the more stable north. What was treated as a loan in the past would be transformed into a subsidy, and thus requiring neither interest nor repayment. The monetary union would become a financial union and the debtor countries the permanent recipients of subsidies, dependent on contributions from their economically more powerful neighbors — much like the Mezzogiorno in Italy or Belgium’s Wallonia region.”

Konsekvensen av detta skulle i sin tur innebära att många ledande inom EU vill driva igenom en mer fullständig europeisk superstat, med ännu starkare centralstyrning, något varje sann liberal fruktar.

På tankesmedjan Open Europes blogg redovisades igår flera kritiska röster om euron från olika tidningar runt om i Europa. Förutom ovannämnda artikel i Der Spiegel fanns bl.a. dessa kommentarer:

”From France to Belgium (the Flemish-speaking part). Last week, Ruben Mooijman, Chief Economics Editor of De Standaard, noted that, when the euro was created,

”Criticism could be heard mainly from the Anglo-Saxon world. It was pointed out that perhaps eurozone countries trade with each other a lot, but differ radically from each other economically. Unleashing a single monetary policy upon all these countries, with all their differences, was like playing with fire, according to those critics…The critics have been proven right.”

He went on,

”Greece would have been better off without the euro, everybody agrees on that. And that the ECB with its interest rate policies is bouncing between the interests of Southern European countries which want to stimulate their growth and Northern European countries which want to stop inflation, is causing little doubt as well.””

Open Europes kritiska rapport om Europeiska centralbanken, som nyligen släpptes.

Den brittiske Konservative Europaparlamentarikern Daniel Hannan bloggar om Greklandskrisen. Jag har tidigare länkat till hans artikel The Case for EFTA. Här är den igen.

Portugals narkotikapolitik ett föredöme

Kom nyligen hem efter en resa till Lissabon. Det var rekreation men råkade sammanfalla med valet, där center-högerpartiet PSD (Socialdemokraterna) vann över det sittande Socialistpartiet (PS). PSD grundades av högersossar men samlar numera även flera borgerliga av olika inriktning. Det påminner därmed om våra Nya Moderater, lika ideologiskt utslätade och spretiga. Det är tveksamt om man i den väntade koalitionen med det konservativa CDS-PP kan göra några stora förändringar i liberal riktning. När nu också Lissabonfördraget (till vars främsta påhejare finns EU-kommissionens ordförande, förre PSD-ledaren och premiärministern José Manuel Barroso) är grundlagen i EU har dammarna öppnats för ännu mera statsinterventionism i hela EU. I The Economist citeras ekonomen Francisco Sarsfield Cabral:

”In economic terms, Portugal is the least liberal country imaginable. The economy has depended on a paternalistic state throughout most of our history, previous PSD governments included.”

PSD:s ledare Pedro Passos Coelho har dock öppnat för en del förändringar:

”But his election manifesto introduces an element of liberal thinking that is new to the dominant political consensus, which is based on a strong welfare state. He wants to see the private sector run national health clinics, for example, and to allow companies to offer alternatives to publicly financed social security.”

På ett område är dock Portugal mer liberalt än resten av Europa, nämligen narkotikapolitiken. Sedan 2001 är allt privat innehav och bruk av begränsade mängder narkotika tillåtet. Det har lett till mycket goda resultat, vilket denna rapport från Cato Institute visar. Exempelvis är marijuanabruk bland de över 15 år lägst i hela Europa med 10 procent. Antalet tunga missbrukare har minskat, liksom HIV bland dessa. Fler har vågat ta steget till behandling när deras missbruk inte längre är förpassat till samhällets kriminella bakgård.

Gatorna i Lissabon var inte översvämmade av narkomaner. I Portugal råder konsensus över partigränserna, utöver en liten konservativ minoritet, att den inslagna vägen ska fortsätta. Om bara övriga länder kunde bli lika förnuftiga. I Nederländerna och Schweiz finns några tendenser åt det hållet, men inte lika långt gångna som i Portugal. Att sedan även Portugal inte har liberaliserat tillräckligt ändrar inte att landet har tagit viktiga steg i rätt riktning.

I tidskriften Reason skriver idag Jacob Sullum om att USA måste upphöra med sitt 40-åriga ”krig mot narkotikan”.