Monthly Archives: september 2010

De andras liv

Ikväll visar SVT2 kl. 22.05 den viktiga och gripande tyska filmen De andras liv, om övervakningen i 80-talets Östtyskland. Det känns nästan som en symbolisk fingervisning, så här dagen före valet. Vi har Vänsterledaren Ohly som var ledsen då Berlinmuren föll, och vars parti har försökt släta över kommunismens förtryck och massmord.

Vi har en till namnet borgerlig regering som har infört automatiserad massavlyssning genom FRA-lagen (och datalagringsdirektivet väntar om hörnet), som förutom dess vidlyftiga användningsområden och de läckor och det missbruk som kan uppstå även i en demokrati, serverar redskapen för framtida regeringar om vilka vi inget vet.

Likaså legitimerar Lissabonfördraget en politisk makt som varje sann liberal fruktar. I Tjeckien, ett land med erfarenhet av såväl nazism som kommunism, sa Jiri Pospisil från det liberalkonservativa Demokratiska Medborgarpartiet (och partikollega till president Vaclav Klaus) om fördraget:

”EU bestämmer hela ditt liv, enligt fördraget, alltifrån turism till din vardag. Vi trodde att EU var ett projekt för frihet, men detta innebär bara restriktioner.”

Tendensen bland maktfullkomliga politiker att ständigt utöka statens makt och styra och kontrollera medborgarna finns hela tiden. Liberal demokrati är en kort episod i mänsklighetens historia och idag finns fortfarande totalitära och auktoritära stater. Det är lätt att hamna på det sluttande planet.

Miljöpartiet

Igår kväll skrev jag kort om Mattias Svenssons val av Miljöpartiet. Ville bara tillägga att även om det som sagt kan leda till en intressant diskussion om MP:s utveckling, och motviljan mot Alliansen är befogad, så är för en liberal ekonomisk och personlig frihet lika viktigt. Alliansen har brustit väldigt mycket när det gäller den personliga friheten, och en hel del när det gäller den ekonomiska också. MP (som också är bundis med två ännu värre partier) brister kanske mindre när det gäller personlig frihet, men desto mer när det gäller ekonomisk frihet.

När man hör och diskuterar med liberaler som ska rösta på Alliansen, är det nästan bara den ekonomiska frihetsaspekten som belyses. De glömmer lätt eller förminskar värdet av den personliga friheten som bl.a. innefattar integritet. Nu kan ju ekonomisk frihet ses som en aspekt av personlig frihet, och det är väl inte riktigt entydigt på alla punkter vad som är distinktionen, men en riktig liberal är inte bara ekonomiskt liberal eller marknadsliberal. Social och personlig frihet väger lika tungt. Däremot vore en röst på MP utesluten för mig, vilket redan framkommit tidigare.

Mattias Svensson röstar på MP

Har idag bloggat om hur jag ska rösta, och vet hur svårt det är för många liberaler att välja, och så läser jag att Mattias Svensson tänker rösta på Miljöpartiets Maria Wetterstrand! Det trodde jag faktiskt inte. Mattias för ett intressant resonemang även om jag inte delar hans slutsats att rösta på MP, däremot hans kritik av Allianspartierna. Detta kommer att leda debatten — och politiken — på intressanta spår.

Johan Norberg tänker efter mycken vånda kryssa någon frihetlig Centerkandidat, men har inte bestämt sig för vilken än.

Valet

…och kvalet. Vad jag tycker om Alliansen och i synnerhet (M) är inget nytt på bloggen, senast här: Alliansens etatism. Jag ska inte upprepa det igen. Frågan är hur man ska rösta och om man överhuvudtaget ska rösta. Med undantag för ett val (-85) har jag faktiskt röstat i alla riksdagsval sedan 1982 då jag blev myndig, två gånger på (FP), annars (M). Med tanke på den frihetsfientliga politik som Alliansen fört i fundamentala frågor och det eländiga alternativ som den rödgröna oppositionen står för, är det inget enkelt val, men där det egna samvetet får avgöra. Jag uppmanar ingen att göra precis som jag.

Många kloka Allianskritiska liberaler har argumenterat att Alliansen ska få fortsatt förtroende, då de ändå gjort en del bra saker och de rödgröna är så kassa (och att ha med Ohly som var ledsen över Berlinmurens fall är onekligen horribelt). Ett viktigt argument är också att om (S) kommer tillbaka efter bara en mandatperiod befästs dess roll som statsbärande parti. Men en röst för ett parti eller block måste också innefatta stöd för förtjänst, inte bara vad den andra sidan står för.

I det senaste numret av Fria Moderata Studentförbundets tidskrift Svensk Linje har Mattias Svensson en bra redogörelse för Alliansens fyra år vid makten. På tidskriften Neos hemsida pågår presentation av liberala riksdagskandidater från olika partier, där Mattias och Johan Ingerö kommenterar dem. Folkpartikandidaterna Mathias Sundin och Camilla Lindberg har startat en sajt där riksdagskandidater från olika partier kan skriva under en försäkran om att de kommer att rösta nej till datalagringsdirektivet (ingen Moderat har hittills skrivit under). Ett nej till detta skulle medföra böter för Sverige, men till lägre kostnad än vad det skulle kosta att införa det. Samtidigt är det viktigt att kunna bråka med EU och inte bara sluka allt som kommer därifrån.

Vid sidan av detta finns Valpejl, som trots begränsade frågor ger en viss fingervisning om kandidaterna. Det finns alltså möjligheter att orientera sig för frihetliga som trots allt vill rösta på Alliansen. För kraven måste vara högre på kandidaterna i detta val. Ett fortsatt förtroende för regeringen riskerar att definiera svensk borgerlighet till det sämre för lång tid framöver. En principlöshet som öppnat för allvarliga inskränkningar i medborgerliga rättigheter, och med fortsatt sådan hållningslöshet bäddar för mer otäcka saker.

Jag har länge funderat över hur jag själv skulle göra. På Valpejlen matchade i Malmö, den valkrets jag tillhör, Kajsa Lunderquist (M) mig mest. När jag tog med hela landet hamnade Centerpartisterna Hanna Wagenius och Magnus Andersson (CUF-ordf) i topp, följda av just Lunderquist och flera andra Moderater. Nu innehåller testet bara ett urval frågor, där vissa är mindre intressanta ur frihetlig synvinkel, och man måste sätta testet i relation till partiet i dess helhet och vilken politik som förts. 

Vi såg hur partipiskorna ven under FRA-striden. Det är en sak vad man säger i en kampanj. När man står inför partiledaren och riksdagsgruppen kan det vara andra bullar som gäller. Reinfeldt behandlade med bistånd av 30 mobbare (vilka jag fortfarande undrar vilka de är) i den Moderata riksdagsgruppen Karl Sigfrid på ett svinaktigt sätt. Han pressades att kvitta ut sig, och förvägrades sin lagliga rätt att rösta som riksdagsledamot. Utkvittering får endast ske vid sjukdom, frånvaro eller begravning. ”Vi har ordnat så att det blir möjligt att kvitta ut honom”, framförde gruppledaren Lars Lindblad. Ja, efter den mobbningen i en fråga som partiet från början hade en helt annan profil i, en fråga av fundamental betydelse för vår integritet. Denna behandling av Sigfrid, jämte den förda politiken, gör det fullständigt uteslutet att jag skulle kunna rösta på (M).

Piratpartiet har gjort insatser för integriteten i Europaparlamentet, men jag kan inte rösta på ett parti med så snäv inriktning och inkluderande vänsterelement, och som i några av dess profilfrågor står för bl.a. statligt bredband, statlig planekonomisk läkemedelsforskning och fängelsestraff för de som initierar upphovsrättsliga processer. Hur var det med integriteten?

(C) är det enda Allianspartiet som jag hade funderingar på att kanske rösta på. Men det skulle kräva en exceptionellt bra kandidat på valbar plats, där ett krav var stöd för upprivande av FRA-lagen. I Malmö, där (C) f.ö. knappast får något riksdagsmandat (och inte har sedan tidigare), fanns ingen sådan kandidat. (FP) toppas av Allan Widman, som röstat för både FRA-lagen och Lissabonfördraget. Partiet är också extremt EU-vänligt. Euron håller på att kollapsa, och (FP) driver på för dess införande. Om vi får euron, såvida den inte hunnit kollapsa innan dess, kan vi glömma alla ekonomiska vinster Sverige fått genom Alliansens modesta reformer.

Så när jag gick och röstade idag blev det Liberala partiet i riksdagsvalet. Jag hade ändå tänkt rösta i regional- och kommunalvalen, där jag i båda kryssade för Rickard Wendel (M), en liberal med båda fötterna på jorden. Maktskifte i Malmö är absolut nödvändigt. Klassiskt liberala partiet kommer inte in i riksdagen och jag ogillar egentligen idén med ett libertarianskt parti. Den tiden och energin och de pengarna skulle kunna användas på bättre sätt för att förändra opinionen i liberal riktning. Men jag tänkte att när jag ändå är vid valbåset så kunde jag lika gärna rösta på dem som att rösta blankt eller inte alls i riksdagsvalet.

Det är bra om frihetliga kandidater från Allianspartierna kommer in i riksdagen, och som är mot de integritetskränkande lagar som genomförts och är på gång att genomföras, liksom en hel del annat. Frågan återstår vad de kan göra. Till de andra kandidaterna och de som var med och röstade för: Shame on you!

Fler britter för utträde ur EU än de som vill vara kvar

Via den brittiske Konservative europaparlamentarikern Daniel Hannans blogg kan man ta del av en opinionsundersökning som visar att 47% av britterna vill att Storbritannien lämnar EU mot 33% som är för fortsatt medlemskap. Intressant är också att av de som är över 60 år är 57% för medlemskap i EU, medan bland de i åldersgruppen 18-24 år är det bara 31% som är det.

Daniel Hannan hör till en grupp från olika politiska läger som har startat en kampanj för folkomröstning om Storbritanniens EU-medlemskap, The EU Referendum Campaign.

Det vore bra om Storbritannien tog steget ut ur EU. Inte för att det landet är ett föredöme när det gäller exempelvis övervakning, men det blir etter värre med EU, som under sin utveckling mot superstat konstant spottar ur sig obehagliga övervakningsförslag, nu exempelvis uppdateringen av Indect-projektet, om vilket HAX bl.a. skriver:

”Projektet går bland annat ut på att koppla ihop olika register, data mining och övervakningskameror som använder ansiktsigenkänning i realtid. Så att staten kan hålla koll på allt den vet om medborgarna och samtidigt följa och övervaka dem när de rör sig i vårt samhälle.”

The Daily Telegraph hade för ett år sedan en artikel om Indect:

”Stephen Booth, an Open Europe analyst who has helped compile a dossier on the European justice agenda, said these developments and projects such as Indect sounded ”Orwellian” and raised serious questions about individual liberty.

”This is all pretty scary stuff in my book. These projects would involve a huge invasion of privacy and citizens need to ask themselves whether the EU should be spending their taxes on them,” he said.

”The EU lacks sufficient checks and balances and there is no evidence that anyone has ever asked ‘is this actually in the best interests of our citizens?'”

Open Europes pressmeddelande från förra året om framväxten av EU:s övervakningsstat.

Daniel Hannans The Case for EFTA.

11/9 och den västerländska civilisationen

På lördag har det gått nio år sedan attentaten mot World Trade Center och Pentagon. I denna artikel skriver Marsha Enright & Gen LaGreca med anledning av detta om behovet att värna de idéer som ligger till grund för den västerländska civilisationen gentemot radikal islamism:

”To understand the moral values of the West, let’s turn to its beginning. In her prescient 1943 work of political philosophy, ”The God of the Machine”, Isabel Paterson chose as the symbol of Western man a figure from Ancient Greece: Pytheas. This enterprising merchant left his homeland to explore Britain and beyond, seeking tin to make bronze. Insatiably curious, Pytheas also discovered the relationship between the moon’s phases and the tides, and was the first to describe the aurora and other phenomena.

Pytheas epitomizes the Western spirit: a self-directed man whose free will determines his life’s course, a thinker who employs reason and science to understand the world around him, and a producer who seeks to sell goods in peaceful trade.

From its founding, America was intended to be the country where Pytheas could flourish—the first nation established to protect the life, liberty, and property of the individual. It did so by curbing government power over the peaceful activities of its citizens.

In this, the contrast between America and radical Islam could not be greater.”

Som jag har skrivit tidigare innebar framförallt Aristoteles idéer främjandet av en attityd att världen stod öppen för människans utforskande sinne och att lycka var möjlig för människan på jorden. Under medeltiden var delar av Kalifatet påverkat av Aristoteles och andra tänkare och vetenskapsmän i antikens Grekland, vilket ledde till ett friare intellektuellt klimat med vetenskapliga landvinningar. Idag ser det betydligt bistrare ut i den muslimska världen. Men insikten om vad det antika Grekland en gång betydde för civilisationen saknas inte bland enskilda fria intellektuella i dagens muslimska värld. Enright & LaGreca citerar den saudiske liberalen Ibrahim Al-Buleihi:

”“The excellence of the West” lies in its “respect for the human being, the recognition of his individuality, the liberty it has granted him,” observes Saudi Shura Council member and Muslim reformist Ibrahim Al-Buleihi.

“Humans are originally individuals,” he continues, “but cultures (including Arab culture) have dissolved the individual in the tribe, sect, or state.” It is only “with the diffusion of philosophical ideas from [Ancient] Greece” that “the human being became an individual of value for himself . . . and not merely a means for others.” (Profile of Al-Buleihi, The Aafaq Foundation, July 6, 2010)”.

The God of the Machine, som utkom 1943 och bidrog till den klassiska liberalismens renässans, skriver Paterson:

”The Athenians, being open to commerce, for a time took license to think. Trade and travel enabled them to make comparative observations; they were eager to hear new things.” (s 16-17)

”Moreover , the personal character of Pytheas is so relevant that fiction could scarcely invent him. He was a scientist and a merchant adventurer.” (s 13)

”Pytheas ranks among the notable discoverers, an exemplar of the free mind. He could not know that he was looking toward America.” (s 14)

File:Parthenon from SW (finished 438 BC).JPG

Perikles, den atenske statsmannen, sammanfattade det antika Atens särdrag:

”Vår stad är öppen mot världen: vi avvisar aldrig en främling. Vi är fria att leva exakt som vi önskar och samtidigt är vi alltid redo att stå upp mot varje fara.”

”Den sanna lyckan består i friheten, men friheten består i modet.”