Månadsarkiv: juni 2010

Liberala Levellers

I veckan som gick visade TV4 en bra engelsk dramaserie i två delar, The Devil’s Mistress (originaltitel The Devil’s Whore), om den självständiga kvinnan Angelica Fanshawe, som under det engelska inbördeskriget på 1600-talet trots sin adliga börd sällar sig till revolutionärerna mot kung Karl I.

Bland de mest framträdande rebellerna fanns de proto-liberala Levellers, som framförallt fanns bland fotfolket i Oliver Cromwells armé. Flera av huvudpersonerna i TV-serien tillhör denna grupp. Efter att kungen avrättats och Cromwell tagit makten, utvecklades Cromwells styre till diktatur. The Levellers blev nu rebeller mot rebellen och drabbades av förföljelser av Cromwell. Men de trotsade den nye tyrannen med pamfletter, precis som under kung Karl.

Leveller betyder ”utjämnare”, men denna gruppering var inga socialister, som exempelvis de samtida Diggers, utan stod i huvudsak för liberala idéer, även om det inom gruppen fanns olika uppfattningar om en del saker. Den jämlikhet man eftersträvade var allas lika rätt till frihet att förfoga över sitt eget liv och hederligt förvärvad egendom. Medborgarna hade rätt att göra uppror mot en tyrannisk regering. Man ville avskaffa monarkin, statliga privilegier och diskriminering. Allmän rösträtt, yttrande-, tryck- och religionsfrihet skulle införas och alla skulle få bedriva handel utan tullar och avgifter. Alla skulle vara lika inför lagen och skyddas mot godtycklig häktning och grymma straff.

John Lilburne var den mest framträdande av The Levellers, och förekommer också i TV-serien. En annan Leveller, som inte är med i serien, var Richard Overton. Denne företrädde det mest utpräglade liberala tänkandet, vilket Carl Watner redogör för i denna essä i Journal of Libertarian Studies, Vol. IV, No. 4 (Fall 1980): ”Come What, Come Will!” Richard Overton, Libertarian Leveller.

The Levellers idéer utgjorde en viktig jordmån för andra betydelsefulla tänkare senare under 1600-talet som ytterligare utvecklade den gryende liberalismen, som John Locke och Algernon Sidney. Dessa tänkare påverkade liksom The Levellers i sin tur de amerikanska ”Founding fathers”, och det femte tillägget till USA:s författning har explicit tillerkänts The Levellers idéer.

Holländska VVD kritiskt mot europeisk superstat

I valet i Nederländerna nyligen blev det formellt liberala partiet VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) störst, och för första gången på ca hundra år får nu troligen landet en premiärminister från ett liberalt parti. Ledaren Mark Rutte får i uppgift att bilda regering, vilket inte blir en lätt uppgift. Geert Wilders populistiska Frihetsparti PVV gick starkt fram och blev tredje största parti. Näst största parti blev socialdemokratiska PvdA. Kristdemokraterna (CDA), som ofta har varit regeringsbildare under efterkrigstiden, hamnade på fjärde plats.

VVD, som grundades 1948 utifrån olika liberala partier och grupperingar, har varit det mest marknadsliberala partiet i Nederländerna och har ofta  starkt värnat individens frihet. Dock har partiets väg varit vinglig och på vissa punkter avvikit från klassisk liberalism, som exempelvis stöd för välfärdsstaten och i nutid tilltro till statlig styrning från EU. Men nu kan en annan väg skönjas med den nye partiledaren Rutte. Open Europes blogg skriver om att VVD på sin hemsida inte vill ha någon europeisk superstat och kritiserar Lissabonfördraget, som innebär en expansion av statlig makt med ytterligare godtycke.

”The VVD doesn’t want a ”European superstate”. We want a Europe that functions. Therefore, we don’t need a Constitution, but an EU which limits itself to its core tasks and offers solutions for the 21st century. The solutions of the former century were about agriculture and regional subsidies. In this century it is about climate and energy, asylum and migration flows and fighting terrorism. Therefore we need to go back to what we have: the current Treaties (the Treaty of Nice).”

Partiet vill även kraftigt reducera Nederländernas bidrag till EU, och Rutte förklarade vid ett tillfälle:

”Europe is not a kind of idealistic project. I’m not awake every morning with 27 stars and a European flag over my head  head. For me, Europe is a pragmatic project that gives us many benefits and should remain so.”

Denna nya inriktning är lovande. Det är en betydligt nyktrare inställning än den partiet hade innan och den som exempelvis de svenska borgerliga allianspartierna företräder.

Påvens immunitet

Den katolska kyrkan har varit duktig på att ge en fristad åt allehanda förbrytare. Den senaste affären där påven Benedictus XVI anklagas för att själv ha mörklagt sexuella övergrepp mot barn som begåtts av präster inom kyrkan har väckt frågan om påven borde arresteras och ställas inför rätta. Richard Dawkins och Christopher Hitchens har tillsammans förordat detta, liksom Johan Norberg här i Sverige. Men nu åberopar påven och hans anhängare immunitet med argumentet att Vatikanen är en suverän stat.

I en artikel i Slate tar Hitchens upp frågan, liksom problemet med att USA:s högsta domstol nu har en majoritet av katoliker, vilket ger en dubbel intressekonflikt både ifråga om religionens roll i politiken och inställningen till påven och katolska kyrkan:

”We will soon have a Supreme Court that contains no Protestants and no secularists and which is being asked to rule on a matter central to the religious beliefs of a majority of its members, who are bound to regard the man formerly known as Joseph Ratzinger as the vicar of Christ on earth. If they now take refuge in the lesser claim that he is the bureaucratic head of a foreign government, will that serve to assuage their consciences?”[…]

”[…]the State Department is required by Congress to make an annual report on the human rights record of every government with which we have relations. Yet there is no annual human rights report on the Vatican—or Vatican City or the Holy See, if you prefer. When questioned on this rather glaring lacuna, officials at Foggy Bottom say that for human rights purposes, the Vatican is not a state. It enjoys, for example, only the status of an observer at the United Nations. Very well then, if the Supreme Court rules that it is a sovereign government, then it necessarily follows that it must be subjected to official scrutiny on its rights practices, which in international law include the treatment of children. It will be interesting to see how the Obama administration gets itself off the horns of that dilemma. (It is also perhaps a pity that this question was not resolved earlier, so that we could have had an official U.S. government report on, say, the open complicity of the Catholic Church and the papacy in sheltering the men who organized the genocide in Rwanda.)”

”This all arises because the 9th U.S. Circuit Court of Appeals made a ruling that effectively lifted the Vatican’s immunity under a 1976 law (the Foreign Sovereign Immunities Act, which governs the extent to which foreign entities can be pursued on American soil). The case involves an Oregon victim who was molested by a priest who had been moved, after previous offenses, from parishes in Ireland and Chicago. Other plaintiffs in other states such as Kentucky and Wisconsin have asked the courts to view offending priests and complicit bishops as employees of the Vatican, thereby illustrating the general responsibility of the papacy. The church’s response to this has been especially absurd, claiming that the pope exercises only spiritual authority and not managerial control. The first thing to say about this is notice how it abolishes the church’s other claim to be a political and accountable state!”

Så oavsett vad man skulle önska hur rättsskipningen ska kunna tackla brott begångna av höga representanter för den katolska kyrkan har Vatikanen slagit knut på sig själv. Om det nu lutar åt att Vatikanen är att betrakta som en självständig stat, borde den inte komma undan med brott utan vidare och hoppas på syndernas förlåtelse av sina många anhängare, den förlåtelse som Ratzinger redan 2001 inte fann skäl att använda vad beträffar de som avslöjade sexuella övergrepp. De fördömdes istället, precis som dåvarande påven redan 1960 fördömde de som avslöjade sådant då.