Frp är inte samma som SD & DF

Idag är det val i Norge och det ser ut som att Fremskrittspartiet står sig i opinionsundersökningarna med runt 25% av rösterna. Detta parti betecknas ofta som ”främlingsfientligt” och jämställs inte sällan med Sverigedemokraterna och Dansk folkeparti. Men även om jag inte delar deras invandringspolitik, som är restriktiv och har en alltför pessimistisk syn på muslimsk invandring, är de ett betydligt mer liberalt parti än de båda andra. Stödet från invandrarväljare tycks även ha ökat

Frp har också avslagit SD:s förslag på samarbete med förklaringen att Frp är ett i grunden liberalt parti, och att de inte vill ha med SD att göra. Partiledaren Siv Jensen  jämför sitt parti med (M) och (FP) och danska Venstre. Det är i viss utsträckning en rimlig jämförelse, men tonen mot islam är hårdare och osaklig populism mer framträdande. Frp är dock generellt inte mer invandringsfientligt än dessa partier, och ser principiellt friast möjliga regler för rörlighet över gränserna som ett mål, ett mål som dock inte kan uppfyllas med dagens välfärdsstat. Fredrik Segerfeldt har också skrivit om detta i två blogginlägg här och här. Han har varit och föreläst för Frp flera gånger.

Så även om jag inte gillar Frp:s populistiska tendenser inom invandringspolitiken, ej heller när det gäller välfärdspolitik (som Claes Arvidsson skrev på Svenska Dagbladets ledarsida är motsägelsefull), eller dess värdekonservatism i familjepolitiken och framhävdandet av den kristna etiken, är partiet på flera punkter liberalare än inte bara SD och DF, utan även i jämförelse med de andra norska partierna.

SD och DF är mer utpräglat nationalistiska, socialkonservativa och socialdemokratiska, och invandringsfrågan dominerar deras politik. När de båda framstegspartierna i Norge resp. Danmark grundades på 70-talet, var det nästan uteslutande ekonomiska frågor på dagordningen. De förespråkade radikala skattesänkningar och minskningar av de offentliga utgifterna, något som de andra borgerliga partierna i de länderna (till skillnad från Gösta Bohmans moderater) inte stod för i samma utsträckning på den tiden. Det var först på 80-talet som invandringen kom upp på dagordningen, och kom för det danska Fremskridtspartiet till slut helt dominera politiken. Sedan kom splittringen mellan partigrundaren Mogens Glistrup och Pia Kjaersgaard, där den senare bildade Dansk folkeparti. I princip skilde partierna sig inte åt, det var snarare de olika personligheterna. Glistrup hade alltid varit frispråkig och drastisk, men också en pajas, medan Kjaersgaard varit mer taktisk och lugn.

”Selvfølgelig er jeg racist – det er alle gode danskere. Enten er man racist, eller også er man landsforræder.” –Glistrup

I Norge blev det inom Frp motsättningar under 80- och 90-talen mellan mer liberala och mer invandringsfientliga fraktioner. De mest liberala lämnade partiet under 90-talet, men även de mest invandringsfientliga har gjort det, och ibland t.o.m. uteslutits.

I anslutning till diskussionen om islam och invandring rekommenderas Cathy Youngs artikel The Jihad Against Muslims i libertarianska Reason.

”Is Islam inherently more intolerant and violent than other faiths? That’s a complex question that many scholars, and many Muslim reformers, have grappled with for years. Because of the historical circumstances in which Islam emerged, its scriptures include many passages mandating armed struggle against “unbelievers,” ostensibly in response to oppression or persecution of Muslims. Other parts of the Koran, however, explicitly discourage aggression and counsel moderation in the struggle.

The truth is that the canonical texts of every major religion are full of contradictory statements that can be cherry-picked for a variety of messages. The Bible contains expressions of intolerance, from divine commands for conquest and genocide to the mandate of death for anyone who tries to lead a Jew astray from the worship of the one true God. The Gospel of John literally demonizes Jews who do not accept Jesus as children of Satan, and while the gospels promote peaceful evangelizing, Christian doctrine for centuries mandated Christian rule by force.

I’m not an expert on Islamic teachings. Then again, neither are the people convinced that Islam is a violent death cult. What seems evident is that in much anti-Muslim rhetoric, criticism of the religion is enmeshed with cultural and ethnic hostility that extends to largely secularized immigrants from traditionally Muslim countries.”[…]

”This is not to say that there is no trouble with Islam today. By and large, it has not adjusted to modernity as well as the other major faiths. All religions have their fundamentalists and extremists, but as the Muslim reformer and feminist Irshad Manji has pointed out, it is only in Islam today that the fundamentalist, extremist strain is a large part of the mainstream. At its fanatical worst, this extremism can turn to deadly violence. Even in milder forms, its misogyny and rejection of pluralism make it incompatible with a liberal society.

But Islamic culture is not monolithic. There are regions, such as Bosnia, where the Muslim populations are modern and moderate, and there are progressive and reformist forces within Islam. In the United States, where the social and economic structures are far more flexible and more conducive to the integration of immigrants than in most of Europe, Muslim radicalism has not been a serious problem.”

Islam är ett problem, liksom all religion, och det finns definitivt saker att oroa sig för. Men det innebär inte att alla muslimer är ett problem, att de inte, liksom kristna, kan reformeras i frihetlig och sekulär riktning. Under medeltiden förvaltades arvet från antikens tänkare inom Kalifatet, med följd att detta blev ledande inom vetenskap, till skillnad från det mer efterblivna kristna Europa (där återupptäckten av antikens tänkare, framförallt Aristoteles, ledde till renässansen).  Farhågorna, de oroväckande tendenserna till trots, att Europa ska ”islamiseras” är djupt överdrivna, vilket Newsweek tog upp i en artikel den 11/7 av William Underhill, Dispelling the Myth of Eurabia.

”In other words, it’s all speculation based on speculation—and even if it’s accurate, it would still mean the number of Muslims will represent just 8 percent of the European population, estimated by the EU to be 470 million in 2025.”[…]

”For the number of Muslims to outnumber non-Muslims by midcentury, it would require either breeding on a scale rarely seen in history or for immigration to continue at a pace that’s now politically unacceptable. More likely, new controls will slow Muslim immigration. The birthrate for Muslim immigrants is also likely to continue to decline, as it has tended to do, with greater affluence and better health care. There is no Europewide data available, but one study says fertility rates among Turkish-born women in the Netherlands fell from 3.2 in 1990 to 1.9 in 2005, barely above the figure for native-born Dutch. Over the same period, the equivalent figure for Moroccan-born women in the Netherlands dropped from 4.9 to 2.9.”[…]

”Moreover, the myth of Eurabia implies the existence of a united Islam, a bloc capable of collective and potentially dangerous action. The truth is that there are no powerful Muslim political movements in Europe, either continentwide or at the national level, and the divisions that separate Muslims worldwide, most obviously between Sunnis and Shiites, are apparent in Europe as well.”

Fremskrittspartiets hemsida.

Dansk folkepartis hemsida.

Sverigedemokraternas hemsida.

Advertisements

8 responses to “Frp är inte samma som SD & DF

 1. Eurabia är ett reellt hot. Redan idag finns det orter där svenskar är en minoritet, men låt oss ta en titt på helheten…

  Sverige har en populationstillväxt på 0,86% (enligt SCB 2009). Detta innebär att vår population kommer att dubbleras på (T(2) = ln 2 / 0,0086) 80,5 år. I dagens tillväxttakt kommer Sverige 2090 alltså bestå av dubbelt så många invånare som idag.

  Samtidigt ligger fertilitetstalet i Sverige i snitt (1,91; 1,88; 1,85; 1,77; 2005-2008 enligt SCB) på 1.85 barn/kvinna. Detta innebär att andelen svenskar kommer att minska markant till 2090.

  Den här utvecklingen innebär vi svenskar kommer vara en minoritet i vårt eget land inom 30-70 år, förutsatt att samma politik med massinvandring fortsätter. Vilka är det som vill förändra politiken för det bättre, medan vilka är det som vill fortsätta samma kopiösa massinvandring? Sanningen är den att det är enbart Sverigedemokraterna som säger ifrån.

  Låt mig fortsätta… Majoritetssamhället kommer alltså att övergå från svenskarna till något annat. Frågan är vad ”något annat” är? De flesta noterar att massinvandringen domineras av människor från muslimska länder. Därför är det bara rimligt att gissa att majoritetssamhället kommer bli muslimskt. Detta är ingen utveckling som är unik för Sverige, utan sker i hela Europa – hence Eurabia!

  Ja nativitetstalen sjunker i världen och de är definitivt lägre bland andra generationens invandrare, men de är fortfarande högre än våra tal i väst – bl.a. Sverige – och de kommer fortsätta att vara så i överskådlig tid. Dessutom har etniska minoriteter generellt sett högre nativitetstal än ursprungsbefolkningen. Vi ser inte att detta kommer att förändras de närmaste åren.

  Det är även skillnad på folk och folk. Turkar har fertilitetstal på 1.87 (2008) – vilket är typ lägst i hela mellanöstern och därför ett orättvist exempel – medan andra folk som t.ex. somalier har fertilitetstal på 6.6 (2008).

  Massinvandringen bidrar kraftigt till vår undergång. Detta är såklart OM samma politik fortsätter, men den kanske förändras (förhoppningsvis). Om du inte vill att dina barn ska växa upp i ett svenskt samhälle baserat på västerländska värderingar så är det dags att säga ifrån. Det som sker i Sverige (och Europa) är inte att det växer en minoritet från nån procent till 8%, utan vad som händer är att svenskarna som folk ersätts med andra folk med andra värderingar.

  Samma människor som vi låter stanna och ger rösträtt röstar till 80% på vänstern och de röstar ganska enhälligt för en fortsatt massinvandring. Idag är invandrarrösterna (med fokus på muslimerna) tungan på vågen i många europeiska val – imorgon är de en stark samhällskraft som bara kräver mer bensin på brasan tills vi svenskar är en obetydlig minoritet.

  När kommer svenskarna att vakna? Kommer vi att vakna för sent? Om du verkligen bryr dig om det svenska kulturarvet och den västerländska idétraditionen så är det dags att du slutar demonisera partier som Sverigedemokraterna och Danskt Folkeparti. Ja, de har sina brister, men om vi inte får in Sd i riksdagen, om inte politiken förändras radikalt så kommer Sverige gå förlorat. Än så länge är det faktiskt bara Sd som protesterar och tar problematiken på allvar.

  Därför säger jag; gör din samhällstjänst och rösta SD 2010!

 2. Islam är ett problem och integrationspolitiken jämte kriminalpolitiken har stora brister. Däremot har Sverige behov av arbetskraftsinvandring. Problemet är att flyktingar har svårt att få arbetstillstånd och lever på bidrag. Välfärdsstaten, de höga skatterna och regleringarna skapar problem. I USA och Kanada är det mer gynnsamt, med en mer dynamisk och rörlig ekonomi. Du spekulerar om siffror vilka bemöttes just i artikeln i fråga.

  Men SD vill begränsa invandringen för att värna en ”svensk” kultur baserad på kristen konservatism. Den har dock mer gemensamt med islam än de sekulära och liberala upplysningsidéer som vi istället borde värna och kämpa för, mot religion och kollektivism.

  Jag finner det också motbjudande med ett parti som är så nedsölat med nazism under sin korta historia, och som man på sin hemsida är noggrann med att inte redogöra för. Undrar hur partiet firar sina jubiléer. Med tanke på den bakgrunden är det inte svårt att sluta sig till att det också finns rent rasistiska invändningar mot invandringen. Lägg dessutom till den stora andelen kriminella i partiet.

  ”Västerländska värderingar” var det!

  Europeiska härskare har under historien utan invandring från andra kontinenter lyckats bra med att förstöra vår kontinent med hjälp av bl.a. de värderingar du och SD står för. Förutom religionskrig och nationella erövringar har vi 1900-talets kommunism och nationalsocialism med massutrotningar.

  Terrorism fanns även före den islamska, med bl.a. ETA, IRA, Baader-Meinhofligan & Röda Brigaderna. Med din och SD:s logik borde inte katoliker ha fått invandra till protestantiska länder pga vad IRA gjort. Jag oroas över muslimska fanatiker och terrorister, men vi har ännu inte sett några partier väljas in med kopplingar till terroriströrelser, som irländska Sinn Fein eller baskiska Batasuna. Myndigheterna bör naturligtvis ta i med hårdhandskarna mot sådana kopplingar. Ej heller finns det några muslimska partier i stil med de kristdemokratiska.

  Muslimer utgör inte som nämndes ett gemensamt block med en specifik agenda. Många muslimer som kommer hit är knappt ens religiösa, de kategoriseras som tillhörande en religion, men kan vara tämligen ointresserade av religion. Barnen till muslimer blir inte självklart muslimer eller lika religiösa som sina föräldrar. Naturligtvis finns motsatsen, men bilden är mer komplex än vad du och SD försöker påskina. Det finns dessutom andra frågor som är av vikt, och där kollektivism och statsinterventionism skadar den ekonomiska och sociala utvecklingen. Kriser har hemsökt oss genom alla tider. Invandring i sig är inget problem, utan är tvärtom gynnsamt för ett land om det har en friare ekonomi och människor försörjer sig och de sina utan bidrag. In- och utvandring är också en funktion av handel mellan länder, och berikar kulturen.

 3. Det är tråkigt att läsa att du inte bryr dig om våra kulturella värden och den identitet som gör Sverige unikt, utan istället bara ser till hur vi bäst kan maximera en ekonomisk vinst.

  Det är dessutom avsmakligt och nedvärderande att du jämför svenskt kulturarv med kolonialmakternas härjningar i världen som var en gång i tiden (dessutom inte har något med Sverige att göra). Sen är du bara ute och cyklar, jag menar kommunismen är antinationalistisk och Hitler brydde sig inte om de europeiska kulturerna, han var tvärt om ute efter att utrota kulturer samt folk och urholka den kristna samt västerländska idétraditionen.

  Att prata om massinvandringen som om den har varit en vinst för Sverige är ett skämt. Enbart en hårt reglerad och välanpassad invandring utefter våra behov på marknaden leder till ekonomisk vinst.

  Nästan alla partier bildades ur en mindre skara ”tokstollar” så som du säkert skulle definiera dom som. KD ur frikyrkliga, eller V ur uteslutna kommunister som exempel. Det viktiga är vad de representerar idag och där är Åkesson väldigt tydlig och rak i sitt budskap. Dessutom så är det där med kriminalitet inget annat än en ren lögn. Om man jämför Expos granskning av Sd med Brottsförebyggande rådets granskning av riksdagspartierna, så ser man att andelen dömda bland riksdagspartierna är nästan dubbelt så stor. Google it if you don’t believe me!

  Det säger sig själv att muslimer inte är något gemensamt block som agerar i ett stort kollektiv, men de agerar inte helt självständigt heller. Se på svenska frikyrkor – de agerar inte heller som ett gemensamt block utan det finns diverse förgreningar, men de enas samtidigt runt en gemensam kristen tro och idétradition eller hur? Samma sak gäller såklart även för muslimer och om ens föräldrar är muslimer med en viss kulturell yttring samt religiös övertygelse så är sannolikheten väldigt god att även barnen för vidare samma värderingar och tradition som deras föräldrar, speciellt med tanke på att vi i Sverige inte stället några som helst krav på anpassning till det svenska samhället, utan tvärt om förväntas svenskar foga sig efter utlänningar.

  Man måste även fråga sig; vem ska värna om det svenska kulturarvet om inte vi svenskar? Tror du att en somalier kommer föra vidare det svenska kulturarvet till sina barn, eller det arv han själv bär på från sitt hemland?

  När du säger att invandringen ”berikar kulturen” syftar du på en större mångfald i Sverige. Dessvärre innebär en större mångfald att andelen svenskar går mot noll. Sakta men säkert försvinner vår identitet och ersätts med något annat (vad det nu än blir). Varför tycker inte du att det är tråkigt att den svenska identitet försvinner? Vilket i sin tur, ironiskt nog, bidrar till en mindre mångfald sett ur ett internationellt perspektiv.

  De siffrorna jag visar bemöts inte nämnvärt i artikeln. Okej, så Marockanernas nativitet sjunker när de väl är bosatta i Holland från 4,9 till 2,9 under en 15 års period. Detta är fortfarande betydligt högre än nativitetstalen för Holländska kvinnor som ligger på 1.7 (2006).

  Jag räknade dessutom på vår populationstillväxt som främst beror på invandring och inte på nativitetstalen för att demonstrera den generella utvecklingen som i dagsläget går i en rasande takt mot vår egen utplåning. Om detta skriver dom i artikeln så här;

  ”For the number of Muslims to outnumber non-Muslims by midcentury, it would require […] immigration to continue at a pace that’s now politically unacceptable. More likely, new controls will slow Muslim immigration.”

  Jo visst är det så och jag har hela tiden hävdat att mina uträkningar bara stämmer OM samma utveckling fortsätter i 30-70 år till. Vilka partier är det som vill begränsa invandringen till sunda nivåer och vilka är det som vill köra på i samma takt? Vilka är det som vill införa nya kontroller som kommer att sakta ner invandringen? Svaret är såklart att det BARA är Sverigedemokraterna som säger ifrån och som vill vända trenden som idag är ”politically unacceptable”.

  Å andra sidan så är det intressant att notera att de flesta som motsätter sig massinvandringen är européer, medan de flesta invandrare själva ser inte något problem i utvecklingen och röstar därefter (i Sverige till 80% på vänstern och om inte det så helst på de extremliberala partierna). Och egentligen så är det inte så märkligt. Varför skulle dom bryr sig om vår svenska identitet försvann? Människor ser helst till sina egna intressen.

  Igen, Erik, det är dags att VAKNA! Sverigedemokraterna tar upp reella problem som måste tas itag i – idag!

 4. Hur vore det om du läste innantill vad jag skrivit?

  Jag skrev vilka kulturella värden som borde främjas framför religion och kollektivism. Marknadsekonomi ingår naturligtvis i detta, och tillväxt är väldigt viktigt för såväl välstånd som kultur, men att låta påskina att jag ”bara ser till hur vi bäst kan maximera en ekonomisk vinst” är lögn. Samtidigt skriver du ett par stycken senare om den ekonomiska vinst du vill se av en begränsad invandring. Nu var du plötsligt intresserad av ekonomi. Du kan ju också försöka läsa vad jag faktiskt skriver om hur invandring ser ut som bäst.

  När det gäller Europas historia, avsåg jag att era nationalistiska och kristna värderingar har bidragit till att förstöra. Men poängen var också att visa att européer kan förstöra för andra européer utan att invandrare har något med saken att göra. Det behövde då inte alltid handla om religion och nationalism. Kommunismen är förstås inte religiös och nationalistisk, och det skrev jag heller aldrig.

  När det gäller SD:s historia och de kriminella försöker du skylla på att andra partier minsann har tokiga historier och kriminella. Vi pratar om SD och vi pratar om nazism! Det handlar om ett tämligen nytt parti, och fortfarande dyker det upp kandidater med nazistiska kopplingar, och partiledningen säger hoppsan. Men ickerasister blir inte förvånade när sådana personer eller andra rasister dyker upp i ett parti som talar i termer av ”svenskhet” och den identiteten enbart kopplas till religion och etnicitet.

  Jag skulle kunna fortsätta, men jag väljer att inte ödsla mer tid på en person som inte förmår läsa innantill.

 5. Så länge ingen kan berätta vari det positiva och berikande finns med en massinvandring så kommer jag och många, många med mig rösta på SD. När våldtäkter, rån, stenkastning och bränder är något invandrare står för fem gånger mer än våra svenska idioter, då är det fan inte klokt. Våra politiker skyr invandrare som pesten, för de flyr från all beblandning i raketfart till svenska, homogena bostadsområden. Prata om rasister och hycklare i ett. De vill ha massor av invandrare, men de vill inte befattas med dem. Är det av en händelse att min fru blivit våldtagen av en arab, min son misshandlad av ett arabgäng 5 gånger… nej, läs BRÅ:s rapport 2005, den bekräftar eländet.

 6. Det känns tröttsamt att lägga ner tid på ytterligare en kommentator med läs- och inlärningssvårigheter som inte ser några problem med SD:s nazistiska bakgrund och fortsatt uppenbart rasistiska tendenser. Eller vill du bara posera och spy ut ditt hat mot invandrare som grupp för att få folk att rösta på SD?

  Jag har redan berört vad jag tycker om svensk kontra nordamerikansk integrationspolitik (och stora delar av Europa har problem). Det behövs en annan invandringspolitik och en bättre brottsbekämpning. Men det är inte invandringen i sig som är problemet. Män är oftare skyldiga till våld än kvinnor. Vilka slutsatser drar du av det? Och brottslighet varierar dels bland svenskar men också inom olika invandrargrupper. Och vilka slutsatser drar du av fluktuerande brottsstatistik i länder med obefintlig invandring eller i europeisk historia (även 1900-talet)?

  Det är beklagligt vad din familj har drabbats av, men du är inte ensam om att vara offer eller se problemet med våldet, men de flesta springer för den skull inte i armarna på SD. Många kan till skillnad från dig och SD hålla två saker i huvudet samtidigt.

  Du är antingen jävligt korkad eller en sjaskig rasist (eller både och) om du ser SD:s politik som lösningen. Att SD dessutom, som jag skrev, genom sin kristna konservatism står så nära islam, är en ironi som tydligen är svår att greppa.

  Här är en intressant artikel om amerikansk invandring:
  http://reason.com/archives/2009/07/06/the-el-paso-miracle

  Med tanke på din och föregående kommentators lässvårigheter, har ni kanske svårt att läsa denna engelska text, men så har jag inga illusioner om att ni ska ta er till det. Däremot kan andra som vill veta mer, utan att vara rasisttomtar, finna den intressant.

 7. Självklart ser jag till Sveriges väl även när det gäller vår ekonomi. Detta är också ett utmärkt skäl till varför vi ska sluta med den kostsamma massinvandringen och istället utgå från en hårt reglerad och välanpassad invandring utefter våra behov på marknaden. Enda anledningen till varför vi kostar på så stora delar av skiten är för att vara ”snälla”.

  Nationalismen är i grunden en kulturell samhällsgemenskap och rent politiskt en frihetsrörelse. Nationalistiska rörelser har frigjort sig från kolonialmakter båda bland imperialistiska länder och i Sovjetunionen. Även många svenskar har dött för att du ska kunna ha lyckan och turen att växa i ett fritt land – ett arv du så lättvindigt förkastar. Nationalismen var också en grundförutsättning för det socialdemokratiska folkhemmet. Det kanske inte du som liberal lägger något värde i, men visst är det ironiskt att socialdemokraterna ända sen 70-talet har jobbat hårt för att förstöra vår kulturella samhällsgemenskap för att sedan upptäcka att det inte längre går att upprätthålla folkhemmet.

  Det är även tack vare de nationalistiska rörelserna som vi har en så stor kulturell mångfald i Europa (notera att jag inte syftar till vårt samhällsprojekt, utan de nationella kulturerna). Under 1700- och 1800-talet var det framförallt nationalister som drev igenom medborgerliga rättigheter.

  Du gör också ett grundläggande fel om du tror att jag hatar invandrare och är rasist och vad mer för etiketter du kan hitta på och klistra på min panna. Om invandrare, liksom de gjorde på 50-,60-,70-talet, kom till Sverige och assimilerades för att bli en del av den svenska kulturgemenskapen, ja då hade de flesta av oss inte brytt oss. Då hade inte SD behövts, men nu är verkligheten en annan.

  Invandrare kommer hit i såpass enorma mängder att de bildar stora minoriteter. I hela staden Malmö, vår tredje största stad, är andelen svenskar i åldrarna 0-20 år i en minoritet! Detta är REDAN IDAG – föreställ dig hur det blir imorgon… I dessa miljöer kan dessutom många invandrare leva flera år i Sverige utan att ens ha träffat en svensk. Det är ju helt sjukt, och inte nog med det, man bara ångar på mot vår egen undergång. Som jag själv har visat för dig innebär samma fortsatta utveckling (förutsatt att inte radikala förändringar görs) att vi svenskar inom 30-80 år är en minoritet i vårt eget land.

  Det här är ingen fiktion. Se bara på hur radikalt Sverige har förändrats på bara de senaste 20 åren. Idag är 20-25% av Malmös befolkning muslimer och deras barn är redan en majoritet. I morgon när dessa barn har vuxit upp är Malmö muslimskt. Det känns ju sådär kul tycker jag, men du ser alltså inga demografiska problem? Du ser inget hot mot vår kultur? Vår identitet? Kalla den kristen, svensk, västerländsk eller vad du nu än håller kärt om hjärtat, oavsett vad du väljer så håller den på att urholkas.

  Jo och vad händer när en nazist går med i SD? Han blir utesluten för att han är inte välkommen helt enkelt. Sluta demonisera ett hederligt, demokratiskt parti.

  När det gäller SD:s påstådda kriminella så försöker jag inte alls skylla på andra partier. Jag säger klart och tydligt att det inte är sant. Det är en myt och det finns t.o.m. forskning som har visat att SD är det minst kriminellt belastade partiet. Sen måste man ju i och för sig fråga sig om inte även före detta kriminella som har avtjänat sitt straff också borde få möjlighet att engagera sig politiskt?

  Jag återkommer nog inte igen, så jag får väl tacka för vår lilla diskussion här. Däremot så tycker jag att det är tråkigt att du avfärdar Stefan och hans erfarenheter som någon ”rasist tomte” (även jag ska väl känna mig träffad antar jag). Sådan är verkligheten. Vi är många som hör politikers fina ord om solidaritet och medmänsklighet, men i verkligheten bryr de sig mer om sina ideologiska projekt än oss svenskar. Vi är många som ser hur våldet eskalerar och hur våra städer förfulas, blir otryggare, ja de står t.o.m. i lågor.

  Tack så mycket till vår politiska elit för att ni urholkade vår kulturella samhällsgemenskap och förstörde det här landet!

 8. Då jag efter att samtidigt tagit upp ekonomiska aspekter och vilka kulturella värden som bör främjas av dig falskeligen anklagas för att enbart se till ekonomisk vinst, tyckte jag det var lustigt att du själv kunde anföra ekonomiska aspekter utan att du ser dig som ”ekonomistisk” (vilket du inte är).

  Men eftersom du på nytt tar upp ekonomin, så kan det påminnas om att ”marknadens behov” är mer arbetskraftsinvandring. Det har Svenskt Näringsliv önskat under lång tid.

  Sedan ägnar du dig åt historieförfalskning när du talar om nationalismen som en frihetsrörelse och att nationalister drev igenom medborgerliga rättigheter. Uppenbarligen har vi olika syn på vad frihet och rättigheter är, det har ju framkommit i diskussionen, men individuella rättigheter (till liv, frihet och egendom) var något som primärt liberalerna stod för och genomdrev under 1700- och 1800-talen. Sedan fanns där några länder där liberalers strävanden sammanträffade med strävanden efter nationell enighet i syfte att inte låta reaktionära småfurstar bromsa en frihetlig och demokratisk utveckling. Detta ledde dock till andra problem. Sätter man nationen över individen, leder utvecklingen mot auktoritärt eller totalitärt styre, vilket vi har sett.

  Det är också svenska liberalers strävanden under samma tidsperiod som gjort att jag har ”lyckan och turen att växa i ett fritt land”. Det är ett arv jag värnar om. Jag rekommenderar Johan Norbergs ”Den svenska liberalismens historia”. Ja, inte för att jag tror du kan läsa den, men andra kan.

  Det är också därför vissa länder utvecklats bättre än andra. Marknadsekonomi, frihandel, individuell frihet, sekularism, etc, har varit förmånligt för välstånd och kulturell blomstring. Och ja, in- och utvandring! Nationer som har haft minst av detta, har också tenderat att vara de mest stagnerade och efterblivna, så det är meningslöst att vifta om nationalism som föredöme. Även etniskt homogena länder har haft problem med fattigdom och förtryck (som Sverige).

  USA har en annan, och bättre form av nationsbygge, som bygger på individuella rättigheter, och (formellt) folkets rätt att göra uppror mot en förtryckande regim. Nationalism byggande på en nationell folkidentitet behöver förstås inte bry sig om sådant. Där kan nationen (staten) förtrycka individen om den nationella identiteten kräver det. Det är därför som (klassiska) liberaler i USA kan göra en distinktion mellan nationalism och patriotism, det senare i rätt kontext ett uttryck för stolthet över sitt land, där detta land också är ett öppet samhälle som välkomnar invandrare.

  Det är dina egna argument för nationalism och uppslutning bakom SD:s politik, där den nationella identiteten enbart kopplas till religion och etnicitet, som gör att ”rasisttomte” blir en passande beteckning. Och är etniciteten vidgad till européer och europeisk invandring, kvarstår fortfarande rasismen i någon form. Och SD kan utesluta ur många nazister som helst, men så länge deras politik ser ut som den gör, kommer problemet med nazister och andra rasister att kvarstå.

  När det gäller kriminella, så skrev jag inget om att SD skulle ha mer än andra partier, däremot har det varit påfallande många våldsbrottslingar i partiets korta historia. När man jämför siffror kan det handla om en längre tidsperiod och olika typer av brott, men som jag har uppfattat det, jag kan ha fel, så har SD haft en stor andel grova brottslingar under en jämförelsevis kort period gentemot andra partier. Det är därför ironiskt att man talar om invandrares brottslighet, när man själva har haft många grovt kriminella i partiet. Andra partier får svara för sig, jag är partilös. Det var SD jag skrev om, ett parti grundat av nazister.

  Jag har kritiserat invandringspolitiken (och relaterade faktorer), men till skillnad från SD ser jag inte invandringen som sådan som ett problem. Genom Cathy Youngs artikel berördes bättre alternativ i form av Nordamerika, jag tog upp det igen i mitt svar till dig, och lade slutligen in en länk till en artikel. Men du (och Stefan) har hela tiden återkommit till invandringspolitiken i Sverige och tagit tillfället i akt att posera för invandringsfientliga åsikter. Jag uppskattar därför om ni slutar att kommentera här och istället vänder er till andra fora.

  Du skriver att du nog inte återkommer igen. Jag vill inte se dig här. En korkad, trögfattad rasisttomte med läsproblem ägnar jag inte mer tid åt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s