Månadsarkiv: juni 2008

FRApedia

För att bekämpa FRA-lagen finns nu wikin FRApedia med mycket information.

FRA-chefens svar

FRA:s överdirektör Ingvar Åkesson och den förre överdirektören Anders Wik har var för sig i två tidningar svarat på kritiken mot Lex Orwell. Gertkvist på Moderskeppets blogg förklarar bristen på trovärdighet från deras sida.

Sophia Blomqvist a.k.a. Dexion noterar det anmärkningsvärda i att en myndighetschef bedriver politik och att han dessutom far med osanning och inte svarar på den allvarliga kritiken.

Det är också högst anmärkningsvärt att varken regeringen eller de riksdagsledamöter som röstade för Lex Orwell har vågat träda fram under debatten, med undantag för någon enstaka person, som babblat mantrat om att ”terrorister måste kommas åt” och att ”man inte ska spana på hela det svenska folket”, i stil med Åkesson & Wik. Fegt!

Om detta var så jävla viktigt att driva igenom och forcera med partipiskan i full sving, borde man banne mig i högre utsträckning försöka besvara kritiken!

Men att mobba (eller se genom fingrarna på det) de som var mot eller var tveksamma gick bra. Och de borgerliga ledamöter som var frånvarande under omröstningen utgår jag ifrån att de stöder lagförslaget såvida de inte offentligt träder fram och hävdar något annat.

Men ack, vad ska man förvänta sig av politiker när det gäller vaktslåendet om liberalismen?

Christopher Fjellner angriper blogglicensiering

Det bisarra förslaget om att låta EU registrera, avgiftsbelägga och reglera bloggar, om vilket jag skrev igår, har lett till motreaktion från den moderate EU-parlamentarikern Christopher Fjellner. Han har skrivit ett pressmeddelande där han starkt angriper förslaget och försöker få med sig andra i EU-parlamentet mot det. Det vore också bra om folk mejlade EU-parlamentarikerna. Mer uppgifter om deras mejladresser här.

(Via HAX)

EU-förslag om att licensiera och reglera bloggar

Som om inte det senaste vansinnet från svensk riksdag att rösta igenom Lex Orwell vore nog i fråga om totalitära tendenser, kommer nästa idiotförslag i den vägen från EU.

Henrik Alexandersson skriver på sin blogg om ett förslag som Europaparlamentet ska ta ställning till den 22 september, som går ut på att bloggar ska registreras, licensieras och regleras. Kulturutskottet har redan klubbat igenom socialdemokraten Marianne Mikkos initiativbetänkande.

Det ska även bli lättare att komma åt bloggare juridiskt och i förslaget ingår att replikrätt ska finnas på bloggkommentarfunktionen av de som är angripna och vill försvara sig. Mikko säger att hon vill ha en ”kvalitetsstämpel” på bloggarna.

Detta förslag är en oerhört allvarlig kränkning av yttrande- och pressfriheten och måste bekämpas.

 

Johan Norberg om FRA-debatten

Johan Norberg, som just nu befinner sig i USA, kommenterar på sin blogg turerna runt Lex Orwell. Han kritiserar starkt Alliansen och vill stanna hemma på valdagen 2010.

På Fredrik Törns blogg kan man läsa om hur moderaterna ber sina anställda att inte driva opinion mot FRA-lagen. Rädslan kryper inpå partiledningen. Låt de vara rädda!

Juridisk aktivism mot Lex Orwell

I fredagens Expressen hade Clarence Crafoord och Gunnar Strömmer från Centrum för rättvisa en debattartikel, om hur man på juridisk väg kan gå tillväga för att bekämpa de kränkningar av medborgarnas rättigheter som den nya FRA-lagen öppnar för. Centrum för rättvisa driver gratis processer mot staten i fall där enskilda har fått sina fri- och rättigheter kränkta.

Gunnar Strömmer intervjuas samma dag av Paulina Neuding i en ledareSvenska Dagbladet. Strömmer menar att det finns svårigheter med att få misstänkta rättighetskränkningar prövade i domstol:

”-Det unika med den nya lagen är ju att människor inte får reda på att de har utsatts för övervakning. Och den som inte vet att han eller hon fått en rättighet kränkt kan inte heller driva sitt fall i domstol.”

Bara denna sak borde ha varit tillräckligt för att rösta nej till FRA-lagen.

Camilla Lindberg förklarar sitt beslut

Camilla Lindberg (fp) var den enda borgerliga riksdagsledamoten som röstade nej till Lex Orwell. Rakryggad vägrade hon bryta mot liberala principer i en så fundamental fråga som denna. I en artikel i Expressen förklarar Lindberg sitt ställningstagande:

”I ett parti krävs självklart kompromisser. I en allians krävs att man kan lita på ingångna överenskommelser. Men jag har aldrig ingått någon överenskommelse om detta. Att stödja signalspaning som hotar den enskildes integritet och grundläggande friheter stod inte i någon valplattform jag kandiderade på. Det här är ett förslag vi har ärvt från en utredning som beställts av en socialdemokratisk regering. Det är obegripligt varför så mycket prestige investerats i att genomdriva förslaget.”

Som en pikant detalj kan nämnas att Camilla Lindberg var aktiv i Frihetsfronten 1991-93. Hon är inbjuden till en av deras talarkvällar i höst.

Camilla Lindberg stod på sig när de fyras pakt bröts

Camilla Lindberg (fp) var den enda borgerliga riksdagsledamoten som röstade nej till FRA-lagen. Tack, Camilla! Du är värd all beundran.

Birgitta Ohlsson (fp) lade obegripligt nog ner sin röst. OK, visst motstånd, men inte bra nog.

Lindberg, Ohlsson och centerns Fredrick Federley och Annie Johansson hade en överenskommelse om att de fyra skulle rösta nej. Fyra nejröster räckte för att Lex Orwell inte skulle gå igenom. Den pakten bröts. Kvar stod Camilla Lindberg. All heder åt henne!

Lindbergs motto är ”Stå på dig, annars gör staten det!”.

Mattias Svensson vidareutvecklar sina funderingar om Federley & Johansson.

Regeringen gräver sin egen grav

Jaha, så röstades Lex Orwell igenom i alla fall, med vissa kosmetiska förändringar innehållande uttryck som ”domstolsliknande”, uttryck som bara är att förvänta i ett hafsverk som detta. Det är för sorgligt. Men egentligen inte förvånande med den politiska kultur vi har.

Oscar Swartz har en artikel på Svenska Dagbladets Brännpunktsida, ”Förstår de vad de håller på med?”.

”FRA-lagen har tillkommit eftersom det råkade finnas en signalspaningsorganisation som blev sysslolös men man har inte utrett nationell säkerhet alls. Man har uppfunnit en utredning för att bevara den, trots att själva idén är ren dårskap ur ett frihets- och demokratiperspektiv.”

”Det är ju närmast komiskt att läsa om hur de skall tvingas slänga bort material som är källskyddat om de råkar hitta exempelvis ett tips till en tidningsredaktion. Låt oss säga om maktmissbruk hos regeringen.”

”Det finns inga tekniska gränser för vad man kan göra med detta system. Endast resursmässiga.”

Liberale debattören Mattias Svensson tar farväl av sina vänner Fredrick Federley och Annie Johansson, där även jag tycker att det var bedrövligt att två annars begåvade riksdagsledamöter svek sina liberala ideal i en så allvarlig och viktig fråga som denna. Men makt korrumperar, och pressen från partiledning och regering på dessa riksdagens yngsta ledamöter har varit enorm.

Henrik Alexandersson, som har hört till de mest ihärdiga liberala bloggarna i detta ärende, skriver om Federleys & Johanssons svek, men också om de verkliga skurkarna, regeringen, partiledarna, gruppledarna och ”deras stolpskott till spin doctors”. Han frågar också vad vi kan göra nu för att slå tillbaka.

Alexandersson tar även upp den skoningslösa behandlingen av Karl Sigfrid (m) efter att han på tisdagen aviserade att han skulle rösta nej, men sen tvingades bli utkvitterad, under rubriken ”Moderata svinerier!”. Om det är en sådan mobbpöbel som ska sitta i den parlamentariska övervakningskommittén blir man djupt oroad.

Svenska Dagbladets ledarblogg listar bevingade ord i FRA-debatten:

”Bedömningen i dag är att mindre än 5 procent av all trafik går i etern. All övrig signaltrafik går i kabel. Det innebär att vi i dag riskerar att missa mer än 95 procent av signaltrafiken.”

Karin Enström (m) i riksdagen 17/6-08 

Det verkar som om den gamla vanliga brevhemligheten sitter rätt löst. Den missar ”vi” ju i dag helt och hållet…..–PJ Anders Linder

”Vi i centerpartiet brinner för integritetsfrågorna.”

Staffan Danielsson (c) i riksdagen 17/6-08 

Tur att de inte brinner för skolan. Då skulle vi inte ha en läskunnig 9-åring i landet.–PJ Anders Linder

”Vi är individer som ställer upp för ett parti och inte ett parti som ska ställa upp för en individ.”

Johan Pehrson (fp) 17/6-08

Sug på den Alexandre Dumas: en för alla, alla för … ingen….–PJ Anders Linder

”Fru talman! I fråga om försvarsutskottets betänkande angående lag om signalspaning yrkar jag ingenting.”

Hans Wallmark (m) i riksdagen 17/6-08 

Che?

–PJ Anders Linder

Regeringen gräver sin egen grav. Deras förtroende bland en enorm mängd människor över hela den politiska skalan har skadats allvarligt. Det finns flera som gillar Lex Orwell ute i landet, men jag kommer inte bli förvånad om det blir en massiv gräsrotsrevolt inom samtliga borgerliga partier. Alla ungdomsförbunden är emot, de flesta borgerliga ledarsidorna, flera partidistrikt, och massor av partimedlemmar som har vädjat om ett nej och där många hotat med att lämna sina partier om förslaget klubbades igenom.

Sveriges anseende som IT-nation hotas

Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör i branschorganisationen IT- och Telekomföretagen, säger till Svenska Dagbladet att Sveriges goda rykte som framstående IT-nation hotas om FRA-lagen röstas igenom på onsdag.

Till Dagens Nyheter säger Googles talesman i integritetsfrågor, Peter Fleischer, att FRA-lagen passar bäst i diktaturer som Saudiarabien och Kina.

”-Vi har gjort klart för svenska myndigheter att vi aldrig tänker placera några Googleservrar inom Sveriges gränser om det här förslaget går igenom, sade han i fjol till tidningen Internet World.”

Och Telia Sonera har redan flyttat sina finska kunders e-postservrar till Finland.

I dagens Svenska Dagbladet har Oscar Swartz en artikel på Brännpunkt om bl.a. hur internetoperatörer kan agera om de beordras bryta mot grundlagen på det sätt som kommer att bli fallet om Lex Orwell klubbas igenom. Han har frågat två juridikprofessorer och ett justitieråd, och de rekommenderar överklagande till svensk domstol, och därefter högre instanser, och i slutändan Europadomstolen.

PJ Anders Linder i sin ledarkrönika i Svenska Dagbladet igår: ”Lämna våra privatliv i fred.”