Liberaler i folkpartiets historia

Med anledning av mitt senaste inlägg om moderaterna, kan det vara värt att påminna om att även folkpartiet i sin historia haft företrädare för en mer individualistisk och som man sa tidigare, gammalliberal (motsvarande dagens nyliberal) syn. Det finns enskilda sådana inom folkpartiet idag också, precis som det finns bland (m) och numera centerpartiet också. Men alla borgerliga partier, och (fp) i synnerhet, är idag generellt starkt statsinterventionistiska och anhängare av en omfattande välfärdsstat.

På 20, 30- och 40-talen fanns det framförallt några tidningsmän som var medlemmar i (fp) och dess ena föregångare Sveriges liberala parti, och som företrädde den gammalliberala linjen. Den mest kände var Torgny Segerstedt på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, tillika berömd för sin starka kritik mot Nazityskland. Andra var Axel Johansson på Upsala  Nya Tidning och Johannes Anton Selander på Eskilstuna-Kuriren. Selander är mindre känd än Segerstedt, men hans insatser för att upplysa om nazismens sanna natur stod inte Segerstedt efter.

När Bertil Ohlin blev partiledare för (fp) 1944, stärktes den socialliberala tendensen inom partiet. Selander gick i sin tidning 1949 till angrepp mot hela begreppet ”socialliberalism” och den alltmer växande trenden mot kollektivism:

”Ju förr man rakar av svensk liberalism dess omotiverade påhäng, desto bättre.”

”…all världens materialism, socialpolitik, samhälleliga räknekonst och regleringar icke kunnat uppväga, än mindre ersätta den personlighetens frihet, som håller på att gå förlorad i ett alltmer totalitärt famntag.”

”Men för tusenden och åter tusenden famlande, tveksamma och besvikna skulle en ren liberalism med återupprättandet av individens frihet och kamp mot den förslavande staten som främsta uppgift bli den fana, som man nu söker och längtar att få samlas under.”

Vackra ord! Mer finns att läsa i Johan Norbergs bok Den svenska liberalismens historia (Timbro 1998). Det är tråkigt att det inte fanns utrymme för ett mer genuint liberalt parti som kunde ha samlat frihetliga från såväl (fp) som (h). Det var nämligen vad bl.a. just Torgny Segerstedt, Axel Johansson och den annars högern närstående nationalekonomen Gustav Cassel önskade under vissa perioder på 20- och 30-talen. Segerstedt, som själv var medlem i (fp), hoppades att den individualistiskt inriktade Gustaf Söderlund skulle få efterträda Arvid Lindman som högerledare 1935. Det blev istället Gösta Bagge, som visserligen var hyfsat liberal, men som stod på en mer konservativ grund.

Inom (fp) i Göteborg fanns länge en marknadsliberal falang, som idag är borta sedan länge. Knut Petersson, som efterträdde Segerstedt som huvudredaktör för GHT 1945, var kommunalpolitiker och riksdagsledamot för (fp) och en stark anhängare av politisk och ekonomisk frihet. Det var han som lät den sedermera kände nationalekonomen Sven Rydenfelt skriva sina första artiklar i tidningen. Rydenfelt kom själv att föra en tämligen ensam kamp för marknadsekonomi och individuell frihet under flera decennier.

Annonser

2 responses to “Liberaler i folkpartiets historia

  1. Högeriberalismen är – förhoppningsvis – stendöd; marknaden tog kål på den!Till yttermera visso saknar den förklaringsvärde.
    Chris Lilja,
    Skövde

  2. Ja, det var ju ett inlägg med förklaringsvärde! Försök komma med argument istället för innehållslösa deklarationer.

    Om du menar klassisk liberalism så är den inte stendöd, utan högst levande bland allt fler. Däremot så råder fortfarande myter om marknaden, inte minst har de blommat upp igen i samband med finanskrisen, så sinsemellan motstridiga politiska tendenser kan finnas samtidigt, böljande fram och tillbaka, där den ena kan vara mer framgångsrik under en viss tid, och kanske successivt vinna alltmer stöd.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s